• قم خبر گزارش می دهد:

    چند هفته پیش آتش‌ بزرگی در روستای سیرو که واحدهای صنعتی بسیاری دارد، اتفاق افتاد، اگر امداد هوایی نبود، کاری از آتش نشانی کهک ساخته نبود،این را علی رضا رستم…

  • عضو شورای اسلامی بخش جنداب در گفتگو با قم خبر:

    عضو شورای اسلامی بخش جنداب گفت: به دلیل کمبود امکانات درمانی در جنداب مردم برای یک بیماری کوچک به شهر می‌آیند و جنداب با این تعداد جمعیت (بیش از ۲۰۰۰نفر)…

  • به بهانه روز آتش نشانی قم خبر گزارش می‌دهد:

    شغلی که با اضطراب، ترس، نگرانی، شیرینی و با تلخی و تاسف همراه است. آتش نشان دل دریایی می‌خواهد تا بتواند به آتش بزند و حادثه دیده‌ای را به زندگی بازگرداند

اخبار ویژه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو

پرونده ویژه

تازه های خبری

آرشیو
آرشیو