• قم خبر گزارش می دهد:

    نام هر کس مشخص شخصیت و اندیشه خانوادگی او است بعضی افراد به دلیل اینکه دارای نام های مذهبی قدیمی مثل طاهره، کبری، اعظم، عذرا و...هستند به تغییر نام خود به…

  • عضو جامعه روحانیت مبارز:

    عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: آن عالم فرزانه محصول یک یا دو دهه تلاش حوزه نبوده اند هم حوزه برای ایشان زحمت کشید و هم ایشان سال ها سختی و مجاهدت را به جان خرید…

  • عضو کمیسیون امنیت ملی:

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این حوادث بیشتر جنبه هدایت شده و از سوی عوامل بیرون کشور از هستند، وظیفه دستگاه امنیتی بررسی پرونده و برخورد…

اخبار ویژه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو

پرونده ویژه

تازه های خبری

آرشیو
آرشیو