رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: برای پاسخگویی نیازمندی‌های زمانه، سنخ‌بندی اجتهاد امری ضروری به نظر می‌رسد.

خبرگزاری فارس: اجتهاد به تناسب حوزه‌های تخصصی سنخ‌بندی شود

به گزارش قم خبر به نقل از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی تنویع (سنخ‌بندی) اجتهاد را مورد تشریح قرار داد و گفت: به رغم اینکه از لحاظ تاریخی تنویع اجتهاد صورت گرفته و این خود نقطه قوت در مسیر اثبات آن تلقی می‌شود، در عین حال باید گفت نگاه عقل به تنویع اجتهاد در یک تحلیل ثبوتی، نگاه پذیرشی نسبت به امکان آن است.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: منهج اجتهاد در حوزه‌های تخصصی، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه منهج اجتهاد به تناسب هر حوزه مؤلفه‌های ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ هر چند عناصر ثابت و لایتغیری همیشه در منهج اجتهاد وجود دارند که ربطی به این حوزه یا آن حوزه تخصصی ندارند و در همه باید رعایت شوند. این عناصر مشترک تعدادشان قابل توجه بوده و کم نیست.

وی با اشاره به ضرورت تنویع در اجتهاد، ویژگی‌های اختصاصی حوزه‌های جدید اجتهاد را نیز بحث قرار داد و بیان کرد: متعلق‌های جدید دارای دو ویژگی هستند؛ اولا در زمان صدور روایات وجود نداشته‌اند تا بتوان به عرف عام یا خاص آن زمان برای استنباط مراجعه شود و ثانیاً غالب موضوعات مستحدثه از خاستگاه علوم جدید برخاسته و در دامان آن تولد یافته‌اند.

ضرورت تنویع در اجتهاد ناظر به حوزه‌های اجتماعی

مبلغی در ادامه گفت: تنویع اجتهاد به لحاظ متعلق آن ضروری است، زیرا حوزه‌های مختلفی که متعلق اجتهاد قرار می‌گیرند، دارای ویژگی‌ها و امتیازات خاصی هستند که اجتهاد مربوط به آن حوزه را متمایز می‌سازد.

وی افزود: برای مثال اجتهاد در سیاست که امری سیال، در حال تحول از لحاظ ماهوی، دارای تعامل با پدیده‌های دیگر و مصادیق جدید و نوپیداست با اجتهاد در عبادات که حوزه‌ای ثابت و بدون تحول است تفاوت دارد.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس اظهار کرد: بنابراین متعلق‌های اجتهاد یکسان نیستند و دارای ویژگی‌های اختصاصی و متفاوت هستند و این تفاوت‌ها سبب می‌شود که در روش اجتهادی متعلق به هر حوزه نیز تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، زیرا روش اجتهاد روشی تجربه‌پذیر است و حالتی ایستا و ثابت ندارد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری