کد خبر: 2950

از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

کتاب «ارث زوجه از زمین» کتابی فقهی بوده که در 7 فصل تدوین و از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است.

خبرگزاری فارس: کتاب «ارث زوجه از زمین» منتشر شد

به گزارش قم خبر به نقل از فارس ، «ارث زوجه از زمین» کتابی است فقهی که از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده و مقدمه آن را آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی نوشته است.

این اثر ارزشمند براساس تقریرات بحث و بررسی ارث زوجه از زمین (رمضان المبارک 1430) و تحقیقات درس خارج فقه آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی توسط محمدحسن دانش به رشته تحریر درآمده است.

فصل نخست این کتاب به بیان محل نزاع، تحریر نزاع اول، تحریر نزاع دوم، فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری، خلاف فتوای مشهور امامیه و اشکال اهل سنت بر امامیه می‌پردازد.

همچنین در این فصل به پرسش شبهه‌ ابوالعباس حنفی چیست؟ از دیدگاه شیخ مفید (ره) به شبهه‌ ابوالعباس حنفی پاسخ داده می‌شود.

فصل دوم این کتاب نیز به بررسی اقوال در نزاع اول، بیان و بررسی اقوال چهار‌گانه در نزاع اول با چهار نظر مشهور، نظر شهید ثانی بر مبنای تفکیک قول مشهور، نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلی در «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة»، نظر سید مرتضی در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیة» می‌پردازد.

در ادامه این فصل اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره‌ سیید مرتضی، رد نظر ابن ادریس و منشأ اشتباه ایشان با بررسی اقوال در نزاع دوم با چهار نظریه نزاع عام است، نزاع خاص است، نتیجه‌ اقوال متقدمین و متأخرین به همراه پیوست یکم فصل دوم به بررسی اجماع در هر دو نزاع، کلام شیخ طوسی در «الاستبصار» عدول از «النهایة» یا اعلام نظر نهایی؟ به همراه پیوست دوم فصل دوم و نتیجه‌ اقوال در نزاع اول و نتیجه اقوال در نزاع دوم بررسی می‌شود.

فصل سوم که به بررسی روایات دال بر محرومیت زوجه از عقار اختصاص دارد به تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر، دو تقسیم درباره‌ روایات و بررسی روایات در نزاع اول می‌پردازد.

پیوست یکم فصل سوم نیز نتیجه‌ کلی 17 روایت باب ششم، نظریه‌ مختار پیرامون اتحاد 17 روایت باب ششم، تقسیمات شش‌گانه‌ 17 روایت باب ششم، از حیث وحدت و تقسیمات یازده‌گانه عناوین موجود در 17 روایت باب ششم است.

پیوست دوم فصل سوم نیز به بررسی مهم‌ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان کلمه‌ «عقار»،کلمه‌ «رباع»،کلمه‌ «ضیعة» و کلمه‌ «قریة» می‌پردازد.

پیوست سوم فصل سوم نیز به بررسی تقسیمات طایفه‌ نخست از روایات، بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده‌گانه، یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام اختصاص دارد و در پیوست چهارم فصل سوم، تقیید یا تخصیص روایات عام، به‌ وسیله‌ روایات خاص بررسی شده و فروض سه‌گانه اتحاد یا تعارض روایات برای بررسی عناوین عام و خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.

فصل چهارم نیز به بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک زوج، بررسی طایفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک، بررسی تعارض موثقه ابن ابی یعفور با 17 روایت و سه‌راه علاج آن پرداخته است.

فصل پنجم نیز به بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه‌ ذات ولد از جمیع ما ترک با سه راه و در فصل پایانی به نتیجه‌ نهایی بحث همراه با 6 پیوست می‌پردازد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری