کد خبر: 8707

نشست مقامات ایران و عراق تحت نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو به منظوری پیگیری سرنوشت اشخاصی که در جنگ بین ایران و عراق مفقود شده اند، برگزار شد.

به گزارش قم خبر به نقل از ایرنا، طی این نشست 'رابرت ماردینی' رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و خاورمیانه که ریاست این نشست را به عهده داشت، گفت: این نشست فرصتی فراهم آورد برای یادآوری اشخاص ناپدیدشده، برای پاسخ به درد و رنج بازماندگان آن ها، و برای یافتن راه های بهتر برای همکاری به منظور تعیین آنچه سرنوشت پس از این سال ها برای مفقودین رقم زده است.

وی ادامه داد: تعهد و پشتکار مقامات ایرانی و عراقی در طول این سال ها این امکان را ایجاد کرده است تا سرنوشت صدها اسیر جنگی و افرادی که ناپدید شده بودند، مشخص شود.

ماردینی با اشاره به این که هر سالی که می گذرد و در آن خبری از عزیز مفقود شده نمی رسد، اندوه هزاران خانواده عمیق تر می شود، گفت: برای تسکین درد و رنج این خانواده ها ما از هیچ کمکی به مقامات مربوطه کوتاهی نمی کنیم.

در این خبر به نام مقام های ایرانی و عراقی اشاره ای نشده است.

نشست مزبور همچنین فرصتی فراهم کرد تا دو طرف در ارتباط با ۹ عملیات تفحص که به طور مشترک از سال ۲۰۱۳ انجام شده بود مروری انجام داده و مشکلات عملی همچون اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه های فنی مشترک در طول چند ماه گذشته را بررسی کنند.

هم چنین در این نشست برخی از چالش های مرتبط با فرآیند تعیین هویت نیز مورد بحث قرار گرفت و فرصتی برای بررسی برنامه ی کاری برای سال های پیش رو فراهم آورد.

در جریان هشت سال تجاوز صدام به جمهوری اسلامی ایران شماری از رزمندگان اسلام و نیروهای متجاوز عراقی مفقود شدند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک میانجی بی طرف با کمک به بازگرداندن بقایای انسانی بین دو کشور، ارائه آموزش های تخصصی به متخصصان پزشکی قانونی و تأمین تجهیزات ویژه برای آزمایشگاه های پزشکی قانونی در ایران و عراق از تلاش های مقامات هر دو کشور در این زمینه حمایت می کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری