کد خبر: 5053

مسؤول امور آزادی‌ها در جمعیت وفاق ملی بحرین اعلام کرد: هدف رژیم بحرین از تغییر ترکیب جمعیتی، رهاندن خود از مطالبات قانونی مردم است، ولی در تحقق این هدف ناکام خواهد ماند.

 به گزارش جهان، هادی الموسوی روز سه شنبه در مصاحبه با العالم با بیان این که اعطای تابعیت به اتباع خارجی در بحرین مشخصه بارز این کشور در منطقه است، گفت: شاید در کل جهان کشوری را مانند بحرین پیدا نکنیم که با وارد کردن اتباع خارجی به خاکش به آنها تابعیت اعطا کند.

وی افزود: چنین امری فقط در بحرین و توسط حکومت آل خلیفه اتفاق می افتد. اعطای تابعیت به اتباع خارجی در بحرین نشانه سخاوت و انسانیت رژیم حاکم نیست بلکه رژیم از این طریق در صدد رهاندن خود از مطالبات مردمی است که خواسته های قانونی دارند.

الموسوی خاطرنشان کرد: رژیم حاکم آل خلیفه می خواهد ترکیب جمعیتی بحرین را تغییر دهد تا افرادی در این کشور مقیم شوند که طرفدار آن باشند.

وی افزود: رژیم بحرین می خواهد طرفداران خود را افزایش دهد چه این افراد بومی باشند یا اتباع ِ برخوردار از تابعیت بحرینی تا رژیم خود را از دغدغه ای که چند دهه آزارش می دهد ، خلاص کند و مطمئن شود که مردم طرفدار و حامی وی و سیاست هایش هستند.

مسوول امور آزادی ها در جمعیت وفاق ملی اعلام کرد: هر یک از تباع خارجی به محض اخذ تابعیت بحرینی خود را شهروند بحرین محسوب می کند و چون به خاطر منافع مالی و مزایای دیگر تابعیت بحرینی را اخذ کرده است، هیچ احساس وابستگی و وفاداری به آب و خاک بحرین نخواهد داشت.

الموسوی گفت: در بحرین فقط یک عده اندک و اقلیت، قدرت و اختیارات کشور را در دست دارند و به هر فردی که بخواهند، مزایایی می دهند و هر فردی را که بخواهند، از حقوق خود محروم می کنند.

وی افزود: در بحرین در حالی به اتباع خارجی به صورت غیرقانونی تابعیت داده می شود که از شهروندان بومی این کشور سلب تابعیت می شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری