کد خبر: 4787

رئیس بسیج اساتید کشور گفت: من معتقدم خود شخص دکتر فرجی دانا وزیرعلوم تحقیقات و فناوری فرد محترمی است و من وی را قبول دارم ولی متاسفانه وزارت علوم در دست حلقه ای است که آن حلقه کار می کنند و فرجی دانا در آن موثر نیست .

به گزارش قم خبر ؛ سهراب صلاحی در گفتگو با مهر، درخصوص عملکرد وزارت علوم در زمان فرجی دانا گفت: این مساله را می شود بررسی کرد براساس برآورد مراکزعلمی معتبر جهانی، کشور ما طی چهار سال اخیر از نظر پیشرفت علمی باید به رتبه ۴ یا ۵ دنیا دست می یافت درحالی که طی این یک سال از نظر علمی دو پله هم سقوط کرده است.

وی همچنین درباره وجهه پررنگ سیاسی در وزارت علوم ادامه داد: این سیاسی بودن از یک بعد درست است و آن بعد این است که وزارت علوم کارکرد ویژه خود را که تحول علمی، تربیت نخبگان و تربیت مدیران است طی یکسال گذشته فراموش کرده است. دلیل آن هم این است که تعدادی از عناصر حاشیه ساز که در فتنه ۷۸ و ۸۸ فعال بودند و فیلم و سخنرانی آنها منتشر شد و دانشگاه ها را به تشنج کشیدند اکنون در آموزشی عالی سمت گرفته اند.

رئیس بسیج اساتید کشور ادامه داد: در دهه قبل از ۱۰ سال اخیر کسی ادعا نمی کرد که کشور ما با یک خیز علمی مواجه است این خیز علمی طی ۷ الی ۸ سال قبل ایجاد شده است درحالی که اکنون طی این یک سال دانشگاه‌ها را به ۱۰ الی ۱۵ سال قبل برگردانده اند، کدام سیاسی است؟ اگر دانشگاه ۷ الی ۸ سال قبل سیاسی بود ما برای ۵ سال از نظر پیشرفت و رشد علمی رتبه اول را در جهان کسب نمی کردیم.

وی تاکید کرد: اگر کسی مدرک درستی دارد که ظرف این یکسال خیز علمی کشور ما سقوط نکرده است بیاید و مدرک را نشان دهد.

صلاحی افزود: من معتقدم خود شخص دکتر فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری فرد محترمی است و من وی را قبول دارم ولی متاسفانه وزارت علوم در دست حلقه ای است که آن حلقه کار می کنند و فرجی دانا در آن موثر نیست آن حلقه نیروهایی هستند که درسالهای ۷۸ و ۸۸ برای کشور بحران ایجاد کردند.

وی یاداورشد: از سوی دیگر آنچه که ما در این یکسال شاهد بودیم برخورد با این مدیران علمی سالهای گذشته به بدترین روش ها و به صورت تحقیرآمیز بوده است.

صلاحی یادآورشد: شما یکی از مدیران با سابقه را پیدا کنید در این ۷ الی ۸ سال گذاشته در دانشگاه و بر سر کار خود مانده باشد همه از کار برکنار شده و افرادی جایگزین شده اند که زمان دوم خرداد در فتنه ۷۸ و ۸۸ فعال بودند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری