کد خبر: 4366

جلسه بررسی راهکارهای اجرای مصوبه "سیاستهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد و پیش نویس اساسنامه بنیاد ملی عفاف و حجاب تهیه شد.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، در این جلسه که به بررسی پیش‌نویس اساسنامه بنیاد ملی عفاف و حجاب اختصاص داشت، اعضاء نظرات خود را پیرامون این پیش نویس ارائه کردند.

نیاز به تعریف مشخص و رسمی از مفهوم نظارت و پایش عفاف و حجاب، حمایت مادی و معنوی از توسعه عفاف و حجاب، توجه به لزوم شناسایی نیازهای مرتبط با عفاف و حجاب، لزوم تقسیم کار ملی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی در زمینه عفاف و حجاب و توجه به برنامه‌هاي اجرایی سیاست‌های مصوب عفاف و حجاب توسط دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي از جمله مواردی بود که توسط اعضاء مورد تأکید قرار گرفت.

بنیاد ملی عفاف و حجاب با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرتبط با حوزه حجاب و عفاف، در جهت اجرایی شدن اهداف بند راهبردهای ملی و بندهای ۱۳ تا ۱۷ اقدامات ملی راهبرد کلان پنجم نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب جلسه ۷۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب اساسنامه این بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل خواهد شد.

همچنین اجراي مصوبات اين بنياد به صورت هماهنگ در سطوح ملي توسط دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي انجام خواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری