کد خبر: 3130

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور با ۶ درصد كاهش به ۳۰ ميليارد و ۹۰ ميليون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون مترمکعب گزارش شده بود.


حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون ۲۵ ميليارد و ۵۶۰ ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۴.۳ درصد افزايش نشان می‌دهد.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۲) تاكنون، ۲۳ ميليارد و ۴۶۰ ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان ۲۵ ميليارد و ۵۱۰ ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، ۸ درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني ۴۷.۳ ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری