خبرگزاری ایسنا برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر عناصر گروهکی را تحویل گرفت و این بار به مصاحبه با رئیس گروهک نهضت آزادی پرداخت.

به گزارش قم خبر  به نقل از کیهان،‌ ابراهیم یزدی در حالی که گروهک متبوع وی ریشه بسیاری از تحرکات رادیکال و ساختارشکنانه در طول ۳ دهه اخیر و در خدمت آمریکا بود، فصل مشبعی علیه افراط و تندروی اظهار نظر کرد.


خوش‌خدمتی برخی عناصر نفوذی در خبرگزاری ایسنا نسبت به گروهک‌های ورشکسته در حالی است که این خبرگزاری شبه‌دانشجویی و وابسته به جهاد دانشگاهی، تصویر حضرت امام خمینی‌(ره) را بر پیشانی صفحه اول خود دارد و مدعی همراهی با خط امام است.

حضرت امام خمینی بهمن ماه سال ۱۳۶۶ و در پاسخ به نامه استفسار وزیر کشور وقت- علی‌اکبر محتشمی‌پور- درباره نهضت آزادی تصریح کرده بودند «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت، به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان، و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرنها سربلند نمی‌کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین (این فرزندان عزیز مهندس بازرگان) بیشتر و بالاتر است]...[ نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزدی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.» (جلد ۲۱ صحیفه امام- صفحات ۴۸۱-۲)

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری