محمد عبده، نماینده پارلمان افغانستان گفت مسئولان کمیسیون انتخابات، نمایندگان را به حذف از دور بعدی انتخابات پارلمانی تهدید می کنند تا قانون تعدیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تصویب نشود.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، محمد عبده رییس کمیسیون قضایی پارلمان افغانستان گفت برخی از مسئولین کمیسیون انتخابات، نمایندگان را تهدید کرده اند که در صورت همکاری نکردن با آنها، در دور بعدی انتخابات پارلمانی رای نخواهند آورد.


عبده گفت: مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به تعدادی از نمایندگان مجلس وعده داده اند که اگر شما قانون تعدیل وظایف و صلاحیت های کمسیون انتخابات را از صحن مجلس بیرون بکشید، ما موفقت شما را در دور بعدی انتخابات تضمین می کنیم.

وی با بیان اینکه شواهدی در دست دارد که این مساله را ثابت می کند افزود: مسئولان کمسیون انتخابات در پی آنند که منافع شخصی شان را از دست ندهند و از این طریق بتوانند جیب خود را پر کنند و این که اعتبار انتخابات افغانستان در سطح ملی و بین المللی خدشه دار شود برای آنان هیچ جایگاهی ندارد.

این نماینده پارلمان افغانستان از تماس یکی از مسئولان کمسیون انتخابات با وی خبر داد که آنها وی را به حذف از دور بعدی انتخابات تهدید کرده اند.

تاکنون نمایندگان پارلمان افغانستان در مورد تعدیل در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به نتیجه ای نرسیده اند. هنگام بحث روی این قانون، بسیاری از نمایندگان بیرون رفته و به این ترتیب حد نصاب شکسته شد.

رئیس پارلمان افغانستان به محمد عبده رییس کمیسیون قضایی مجلس دستور داد تا این قانون را بار دیگر در مجلس مطرح کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری