مهدی هاشمی برای ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب احضار شد.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، مهدی هاشمی برای ابلاغ حکم پرونده خود، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.

احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه ظرف مدت سه روز اداری پس از رویت ابلاغیه بوده که امروز، آخرین روز این مهلت است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری