کد خبر: 14296

دولت اتریش با وضع قانونی جدید، محدودیت های بیشتری را برای مسلمانان این کشور اعمال کرد. امامان جماعت مساجد از این پس باید به زبان آلمانی سخنرانی کنند.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، پارلمان اتریش با تصویب یک قانون جدید، هرگونه تامین مالی سازمان‌های مسلمان از منابع خارجی را ممنوع و امامان جماعت مساجد را به سخنرانی به زبان آلمانی ملزم کرد.

"سباستین کورتس" وزیرامورخارجه و وزیر ادغام مهاجران درجامعه اتریش دیروز پس از تصویب این قانون درمجلس گفت: این قانون با هدف کاهش نفوذ و تامین مالی سازمان‌های اسلامی از خارج مرزها و گسترش "شخصیت اروپایی اسلام" صورت گرفته است.

کورتس پیش از رأی گیری در پارلمان گفت: می‌خواهیم در آینده با افزایش امامان جماعت اتریشی که به زبان آلمانی سخن می‌گویند، نمونه‌های مثبتی برای جوانان مسلمان داشته باشیم. تصویب این قانون اعتراض گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های مسلمان در اتریش را به همراه داشت و این قانون را "تبعیض آمیز" خواندند. قانون جدید، حقوقی را برای مسلمانان به رسمیت می‌شناسد اما محدودیت‌هایی را نیز برای انجام فرایض دینی به آنها تحمیل می‌کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری