کد خبر: 12160

یک روزنامه صهیونیستی خبر داد که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تعداد فلسطینیان از تعداد یهودیان در سرزمین‌های اشغالی فراتر خواهد رفت.

به گزارش قم خبربه نقل از تسنیم، روزنامه صهیونیستی‌ها آرتص خبر داد که از ابتدای سال ۲۰۱۶، تعداد فلسطینی‌هایی که در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی به اشغال در آمده در سال ۱۹۶۷ زندگی می‌کنند از تعداد یهودیان اسرائیلی فراتر خواهد رفت.

این در حالی است که میانگین حجم خانواده‌های فلسطینی کوچکتر شده است.

این آمارها را اداره مرکزی آمار فلسطین ارائه داده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری