کد خبر: 11440

موج اعتراض گسترده به رفتار نژادپرستانه پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، تظاهرکنندگان در نیویورک برای سومین روز پیاپی رای دادگاه را برای تبرئه کردن پلیس آمریکایی محکوم کردند.

برپایه این گزارش به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی ، تظاهراتی در نیویورک در محکومیت تبرئه شدن پلیس آمریکایی که سه ماه پیش یک جوان سیاه پوست را کشته بود برگزار شد.

با وجود تعهدات دولت آمریکا در خصوص اتخاذ تدابیری برای بازگرداندن اعتماد بین پلیس و شهروندان اما پیش بینی می شود چارچوب اعتراضات در روزهای آینده گسترده تر شود.

محمد الاحمد خبرنگار اسکای نیوز عربی از نیویورک گزارش داد : برای سومین روز پیاپی تظاهراتی در نیویورک در اعتراض به تصمیم هیئت منصفه در تبرئه کردن پلیس آمریکایی که سه ماه پیش یک جوان بیگناه سیاه پوست را کشت برگزار شد.

این تظاهرات بازداشتهای پراکنده و درگیریهای لفظی بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان خشمگین را شاهد بود.

شعاری فراتر از برقراری عدالت شنیده نشد و تظاهرکنندگان با فریاد زدن این شعار متعهد شدند به تظاهرات خود ادامه دهند تا آنچه را که بازداشتهای وحشیانه پلیس آمریکا توصیف کردند پایان داده شود.

یک تظاهرکننده سیاه پوست گفت :« بازگشت اعتماد به دولت و به طور مشخص نظام قضایی که دوره بی اعتمادی بی سابقه ای را پشت سر می گذارد به زمان نیاز خواهد داشت. مشخصا حوادث نیویورک و فرگوسن به علت این اقدامات صورت می گیرد.»

یک شهروند سفید پوست نیز گفت :« چنین تصمیماتی از پیش تعیین شده است اما مسئله تعجب آور این است که پیامدهای تصمیم مشابه در فرگوسن مانع از اتخاذ چنین تصمیمی در نیویورک نشد. برای همین این تصمیم آنگونه که بسیاری می پنداشتند غافلگیر کننده نبوده است.»

این تظاهرات نیز به اعتراضات دیگر که چند شهر آمریکایی شاهد آن است و در صدر آنها واشنگتن ، اضافه می شود.

با وجود تعهدات دولت فدرال به تلاش برای اعتمادسازی بین پلیس و شهروندان ، اما حوادث قتل اخیر که شهروندان سیاه را دربر گرفت موجب شد این وضعیت بی اعتمادی ادامه پیدا کند و سخن گفتن از تبعیض نژادی به صورتی علنی تر بازگردد.

بحث عمومی در آمریکا درباره ارتباط پلیس با گروههای نژادی وجود دارد ، بحثی که به نقش نظام قضایی نیز کشیده می شود و بسیاری قدرت دستگاه قضایی را برای پایان دادن به هر گونه خلافی که شاید نیروهای پلیس در آینده مرتکب آن شوند زیر سوال می برند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری