کد خبر: 8328

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عقب نشینی دولت از سرطانزا بودن بنزین تولید داخل، گفت: بهم زدن آرامش مردم با روحیه جهادی و مردم سالاری دینی درتضاد است.

به گزارش قم خبر به نقل از نسیم؛ سید مهدی موسوی نژاد، با اشاره به ایجاد ناامنی روانی با هدف اغراض سیاسی درباره طرح موضوع سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی ها ادامه داد: کمیسیون انرژی دنبال آن خواهد بود تا واقعیت ها شفاف شود.

وی، ازعدم ارایه هرگونه سندی دال برواردات بنزین یورو ۴ از سوی وزارت نفت به کمیسیون انرژی خبرداد و گفت: وزارت نفت برای واردات بنزین یورو ۴ تاکنون هیچ سندی به این کمیسیون ارایه نکرده است.

این نماینده مجلس،افزود: وزارت نفت ملزم بود اسناد واردات بنزین یورو ۴ را ماهیانه به مجلس ارایه کند درحالیکه تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

موسوی نژاددر ادامه گفتگوی خود با نسیم، تهیه و تولید بنزین یورو ۴ را در برخی از کشورها با هدف تامین سوخت مورد نیاز همان کشور برشمرد و گفت: چگونه کشوری حاضر است دائما بنزین یورو ۴ خود را به ایران صادر کند.

این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد که خرید بنزین یورو ۴ به سختی امکان پذیر بوده و کمیسیون انرژی دنبال آن خواهد بود تا ببیند آیا بنزین وارداتی واقعا از نوع یورو ۴ است؟

وی با انتقاد از ایجاد نا امنی روانی در جامعه با طرح موضوع سرطانزابودن بنزین پتروشیمی ها این پرسش را مطرح ساخت که آیا دستگاهی حاضر است با هدف اغراض سیاسی آرامش جامعه را برهم بزند و نتیجه گیری کرد که در وزارت نفت در سطح معاونت و در سازمان حفاظت از محیط زیست هم رئیس این سازمان و معاون وی نسبت به سرطانزا بودن بنزین و نداشتن کیفیت بنزین تولید داخل موضع گیری کرده اند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری