کد خبر: 5100

با ابطال هر کارت سوخت موتورسیکلت وخودروی فرسوده یا موتورسیکلت فاقد پلاک ملی، کلیه سهمیه هایی که در این کارت سوخت ذخیره شده به همراه کارت می سوزد و در صورتی که مالک در موارد ممکن، کارت المثنی بگیرد، سهمیه های قبلی را نخواهد داشت.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، در حالی که ابطال ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۶۰ کارت سوخت موتورسیکلت و خودروی فرسوده و فاقد پلاک ملی در برنامه دولت قرار دارد و از دی ماه سال گذشته تا زمان اتمام طرح ملی ساماندهی مصرف بنزین، با نوبت بندی، این تعداد کارت سوخت می سوزد، هر کارتی که ابطال می شود به همراهش کلیه سهمیه های از پیش ذخیره شده کارت هم می سوزد و در مواردی چون، تعویض پلاک قدیمی موتورسیکلتی که سن کارکردش کمتر از ۱۰ سال است و گرفتن پلاک ملی از مراکز شماره گذاری، در کارت سوختی که به صورت المثنی صادر می شود هیچ کدام از سهمیه های قبلی وجود ندارد و کارت المثنی پس از صدور در موعد شارژ سهمیه های جدید به همان اندازه که دیگر کارت ها شارژ می شوند، شارژ خواهد شد.

در مواردی چون اسقاط خودروی فرسوده و تحویل گرفتن خودروی جدید نیز، کارت سوختی که برای خودروی جدید صادر می شود فاقد سهمیه های خودروی فرسوده قبلی است و هیچ ارتباطی بین کارت سوخت خودروی جدید و خودروی قدیمی اسقاط شده وجود ندارد.

ابطال کارت های سوخت خودروها و موتورسیکلت های فرسوده یا موتورسیکلت های فاقد پلاک ملی که مجموعا در زمان ابطال چیزی حدود چند صد میلیون لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی یا ۷۰۰ تومانی استفاده نشده داشته اند، خود به محلی برای صرفه جویی دولت بدل شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری