کد خبر: 3141

رییس سازمان چای کشور گفت :با واریز ۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران تا فردا ، تمامی طلب ۶۰ میلیارد تومانی چین بهاره آنها پرداخت می شود.

به گزارش قم خبر ، علی محرر به واحد مرکزی خبر گفت : تاکنون ۵۸ میلیاردتومان ازمطالبات چین بهاره برگ سبزچای به حسابشان واریزشده است ، که با پرداخت ۲۰میلیارد ریال دیگرهمه مطالبات مربوط به چین بهاره تسویه می شود


به گفته وی چایکاران درچین بهاره ۴۲هزارتن برگ سبزچای به ارزش ۶۰ میلیارد تومان برداشت کردند .

رییس سازمان چای کشورگفت:چایکاران درچین تابستانی نیزتاکنون ۱۸هزارتن برگ سبزچای به ارزش ۲۲میلیارد تومان برداشت کردند .

چین تابستانه برگ سبزچای تا اوایل مرداد ادامه دارد.

قیمت خرید تضمینی برگ سبزچای درجه یک هزار و ۸۰۰ تومان و درجه ۲ هزار تومان است.

گیلان ومازندران ۶۰ هزارخانوارچایکار و ۳۲ هزارهکتارباغ چای دارد .

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری