کد خبر: 2243

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح بازنشسته کردن کسانی را که در سن بازنشستگی هستند و هنوز حق بیمه بازنشستگی روستاییان و عشایر را پرداخت می‌کنند تصویب کردند.

به گزارش قم خبر  به نقل از واحد مرکزی خبر، با تصویب این طرح، دولت مکلف شد همه روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی هستند و تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر قرار دارند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به مدت ۹ سال، بازنشسته کند و متناسب با آن، حقوق بازنشستگی به آنان بپردازد.

همچنین در صورتی که افراد مذکور کمتر از ۹ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات، به صورت یکجا و کامل (سهم خود و سهم دولت) و به قیمت روز، بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره‌ای، شرط سنی برای بیمه گذاران جدید به حداکثر۵۰ سال تغییر یافت و فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده متوفی که زیر ۹ سال سابقه دارد، با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا ۹ سال به نرخ امسال از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.

همچنین مصوب شد حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تأمین شود.

تأمین نظر شورای نگهبان در قانون و مقررات استخدامی سپاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۰ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویب کردند.

بر این اساس مقرر شد اجرای ماده واحده استخدامی مانع پرداخت های مندرج در مواد ۱۷۱ قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۲۱ / ۷ / ۷۰ و ۱۵۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۷/ ۶۶ به جانبازان بسیجی داوطلب و سرباز جانباز سپاهی نیست.

دولت اجازه یافت به جانبازان بسیجی داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، از کار افتادگی و اعسار و تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال ۹۲ و پس از آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق پرداخت نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده واحده، از جانب وزارت دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری