کد خبر: 14293

این زمزمه‌ها تا جایی پیش رفته است که برخی از کاندیدهای انتخابات تهدید کرده اند که اگر به این موضوع رسیدگی نشود به عنوان اعتراض انصراف خواهند داد!

به گزارش قم خبر به نقل از اتاق پرس، تنها یک روز مانده به شروع رسمی تبلیغات برای شرکت در انتخابات اتاق های بازرگانی زمزمه هایی مبتنی بر کارت جمع کردن از تشکل‌ها و باز شدن باب تخلف در انتخابات اتاق شروع شده است.

این زمزمه‌ها تا جایی پیش رفته است که برخی از کاندیدهای انتخابات تهدید کرده اند که اگر به این موضوع رسیدگی نشود به عنوان اعتراض انصراف خواهند داد!

گذشته از صحت این گونه اخبار که علی‌ ظاهر در دورهای پیشین نیز وجود داشته به نظر می رسد که باید هیئت نظارت به انتخابات با ورود سریع و دقیق خود به این موضوع شائبه های به وجود آمده را رفع نماید.

از سوی دیگر افرادی نیز که فکر می کنند مستنداتی در این خصوص دارند بهتر است مستندات خود را در اختیار هیئت نظارت یا رسانه ها قرار داده تا اقدامی انجام گیرد.

شایان ذکر است که هنوز ۱۰ روز تا موعد برگزاری انتخابات باقی مانده است به نظر می رسد باید منتظر بود و دید اینگونه گمانه زنی ها ایا صورت واقعی به خود خواهد گرفت یا نه؟

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری