کد خبر: 10089

بانک مرکزی اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، بانک مرکزی نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، خوراکی ها و آشامیدنی ها ۳۱.۵ درصد، دخانیات ۳۶.۳ درصد، پوشاک و کفش ۳۳.۶ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها ۳۶.۴ درصد، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه ۲۳.۶ درصد، بهداشت و درمان ۳۵.۱ درصد، حمل و نقل ۱۹.۲ درصد، ارتباطات ۲۹.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲۹.۲ درصد، تحصیل ۱۸.۳ درصد، رستوران و هتل ۲۹.۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۲۹.۷ درصد در سال گذشته رشد داشته است.

در سال ۱۳۹۲ بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در ۷۹ شهر و با مراجعه به ۱۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نمونه انجام شده است.

هزینه

در سال مورد بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۸۴۴۶۲ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۳۷۰۵ هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است. از کل این مبلغ، ۲۶.۳ درصد (حدود ۷۴۷۲۴ هزار ریال) سهم گروه هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها است که نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۳۱.۵ درصد افزایش داشته است.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص( معادل ۶.۱ درصد)متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه های تازه با ۴.۴ درصد، سبزی های تازه با ۳.۲ درصد، شیر و فرآوده های آن و تخم پرندگان با ۳.۱ درصد، آرد و رشته و غلات با ۲.۶ درصد و انواع نان و بیسکویت با ۱.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

براساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار ۰.۴ درصد(حدود ۱۱۷۶ هزارریال)به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۱، ۳۶.۳ درصد افزایش یافت. در این سال از کل هزینه های ناخالص خانوار ۴.۶ درصد (حدود ۱۳۱۴۹ هزار ریال) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال ۹۱ از معادل ۳۳.۶ درصد افزایش برخوردار شده است.

نتایج این بررسی نشان می دهد ۳۴.۱ درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار(حدود ۹۷۰۷۴ هزار ریال)مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها بود که این میزان نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال مورد بررسی از کل هزینه های ناخالص خانوار ۴.۲ درصد (حدود ۱۱۹۲۳ هزار ریال)به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل ۲۳.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس نتایج این بررسی از کل هزینه های ناخالص خانوار ۵.۶ درصد به گروه بهداشت و درمان، ۸.۵ درصد به گروه هزینه حمل و نقل، ۲ درصد به گروه هزینه ارتباطات، ۲.۳ درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، ۱.۸ درصد به گروه هزینه تحصیل، ۲.۱ درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و ۸.۱ درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص یافت.

یافته های این بررسی نشان می دهد که در مقایسه با سال ۱۳۹۱، هزینه گروه های بهداشت و درمان ۳۵.۱ درصد، حمل و نقل ۱۹.۲ درصد، ارتباطات ۲۹.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲۹.۲ درصد، تحصیل ۱۸.۳ درصد، رستوران و هتل ۲۹.۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۲۹.۷ درصد افزایش داشته است.

درآمد

در سال مورد بررسی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۷۶۸۶۷ هزار ریال(ماهانه حدود ۲۳۰۷۲ هزار ریال) بود که ۶۹.۲ درصد آن را درآمد پولی ناخالص و ۳۰.۸ درصد را درآمد غیرپولی تشکیل داده است.

در سال ۱۳۹۲ کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود ۳۲.۴ درصد افزایش داشت(میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل ۲۹.۴ درصد و درآمد غیرپولی ۳۹.۳ درصد بود).

یافته های این بررسی مؤید آن است که در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش های دولتی و عمومی ۲۳.۹ درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی ۲۴.۳ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی ۵۰.۹ درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی ۳۸.۳ درصد، درآمدهای متفرقه ۲۶.۲ درصد و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم ۳۶.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

نتایج این بررسی نشان می دهد در بین درآمدهای غیرپولی بیشترین سهم (معادل ۸۰.۲ درصد)به ارزش اجاره مسکن شخصی (مالک نشین) اختصاص داشت که معادل ۲۴.۷ درصد از کل درآمدهای پولی و غیرپولی را تشکیل داده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری