در روزهاي گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هايي به امضاي حسن روحاني به دفترهاي هفت تن ديگر از نامزدهاي انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها براي يك ضيافت در دفتر كار رياست‌جمهوري دعوت شده است.

به گزارش قم خبر، روزنامه اعتماد نوشت:


در روزهاي گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هايي به امضاي حسن روحاني به دفترهاي هفت تن ديگر از نامزدهاي انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها براي يك ضيافت در دفتر كار رياست‌جمهوري دعوت شده است. قرار است هر هشت تن دور يك ميز بنشينند و يك سال پس از انتخابات و ۱۰ ماه پس از روي كار آمدن دولت روحاني، شرايط كشور را بررسي و نقدها و پيشنهادهاي خود را به رييس‌جمهور انتقال دهند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری