حضور معاون عربی آفریقائی وزیر خارجه کشورمان در مراسم تحلیف ژنرال سیسی یک خطای فاحش استراتژیک است.

به گزارش قم خبر، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حضور معاون عربی آفریقائی وزیر خارجه کشورمان در مراسم تحلیف ژنرال سیسی هزینه سیاسی زیادی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرد. مردم مصر که ژنرال سیسی را یک کودتاچی و انتخابات ریاست جمهوری را نمایشی می‌دانند، از جمهوری اسلامی ایران انتظار نداشتند با این اقدام او را تأیید کند. این اقدام دولت یازدهم یک خطای فاحش استراتژیک است که نظام جمهوری اسلامی را در جهان عرب و اسلام زیر سؤال برده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری