مدیر مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: ارتباط طوفان با زلزله در تهران شایعه است و پایه علمی ندارد.

به گزارش قم خبر و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مهدی زارع مدیر مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو انجمن مخاطره شناسی ایران، ضمن اشاره به موضوع عدم ارتباط طوفان کم سابقه دیروز تهران با زلزله احتمالی در این شهر گفت: ارتباط طوفان با زلزله در تهران، شایعه است و پایه علمی ندارد.

وی افزود: تاکنون شاهدی علمی برای ربط بین وقوع طوفان به عنوان پیش‌نشانگر زلزله در دنیا معرفی نشده و ضمنا در نواحی لرزه خیزی مانند کرمان، یزد، زاهدان، سیستان و بلوچستان، کویر لوت و کویر مرکزی ایران طوفان‌های متعدد شن در سال رخ می‌دهند که در پی هیچکدام زمین لرزه مهمی گزارش نشده است.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: زلزله‌های شدید در نواحی لرزه خیزی مانند نواحی یاد شده به دلیل جنبایی گسل‌ها در اعماق زمین( معمولاً بیش از هشت کیلومتر در ایران) و نه به دلیل طوفان در سطح زمین، رخ می‌دهند.

همچنین رئیس مرکز لرزه نگاری کشور در این باره گفت: طوفان دیروز احتمال وقوع زمین لرزه را بالا نبرده است.

نوربخش میرزایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: وقوع طوفانهای مشابه و زمین لرزه پس از آن در هیچ منبع و مرجع علمی تا کنون تایید نشده است.

رئیس مرکز لرزه نگاری کشور درباره وقوع زمین لرزه بامداد امروز در کرمان گفت: وقوع زمین لرزه در منطقه کرمان امری طبیعی است و هیچ ارتباطی با طوفان دیروز در برخی شهرهای کشور ندارد.

وقوع طوفان در چند شهر کشور، برخی شایعات را در فضای مجازی درباره احتمال زمین لرزه قریب الوقوع به دنبال داشت.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری