آن چه در این برنامه ها مورد تاکید است شخصی سازی دین و تاکید بر جنبه های باطنی در کنار غیرمهم نشان دادن شرایع مذهبی است. راهی که در واقع به جدایی دین از سیاست و متن زندگی مردم منجر می شود. همچنین افکار التقاطی و شخصی افراد در قالب دین به مخاطبان این رسانه ها القاء می شود.

 
آن چه در این برنامه ها مورد تاکید است شخصی سازی دین و تاکید بر جنبه های باطنی در کنار غیرمهم نشان دادن شرایع مذهبی است. راهی که در واقع به جدایی دین از سیاست و متن زندگی مردم منجر می شود. همچنین افکار التقاطی و شخصی افراد در قالب دین به مخاطبان این رسانه ها القاء می شود.
 
ماه مبارک رمضان و مقوله ای به نام دین ماهواره ای!
 
 

به گزارش قم خبر و به نقل از سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز با فرا رسیدن ماه صیام شبکه های ماهواره ای برنامه های دینی را برای این ماه مبارک تدارک دیده اند!

بنا بر این گزارش تاثیر قابل توجه ماه مبارک رمضان در فضای بین المللی و رویکردهای مذهبی مردم در این ماه باعث شده است تا برخی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که هیچ اعتقادی قلبی ایی به این ایام و مناسبتهای دینی ندارند با کاستن از برنامه های غیراخلاقی و ضددینی خود به ترویج افکار انحرافی و التقاطی موردنظر خود در قالب برنامه های به ظاهر دینی بپردازند.

به گزارش خبرنگار ما آن چه در این برنامه ها مورد تاکید است شخصی سازی دین و تاکید بر جنبه های باطنی در کنار غیرمهم نشان دادن شرایع مذهبی است. راهی که در واقع به جدایی دین از سیاست و متن زندگی مردم منجر می شود. همچنین افکار التقاطی و شخصی افراد در قالب دین به مخاطبان این رسانه ها القاء می شود.

رویکرد مذهبی رسانه های فارسی زبانی چون؛ بی بی سی فارسی، من و تو، فارسی۱ و جم تی وی در ماه مبارک رمضان بیش از سایر رسانه ها به چشم می آید رسانه هایی که تا پیش از این بر طبل دین گریزی و بی عفتی در فضای خانواده با انواع و اقسام گناهان و ترویج اختلاط می کوشیدند، حالا به خاطر عدم انگ به بی دینی مجبور به روی آوردن به این نوع برنامه ها شده اند!

آنچه که می توان در این خصوص گفت این است که ما با نوعی از عرضه دین تحت عنوان «دین ماهواره ای» مواجه هستیم که توسط این جریانات در حال تبلیغ می باشد دینی که قطعا به ضرر هزینه کننده گان این شبکه ها که سرویس های جاسوسی می باشد نمی باشد و تا زمانی که منافع استعمار را به خطر نیندازد قطعا مخالفت آنان را در پی نخواهد داشت.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری