در این میان برخی نیز کارنامه سیاه خاتمی در ادوار مختلف حضورش پس از دوم خرداد 76 را علت این ناموفقی ارزیابی می نمایند که در آن لکه های سیاهی وجود دارد که نظام از آن نمی تواند چشم پوشی بنماید مانند نقش خاتمی در فتنه 88 و قائله هایی نظیر کوی دانشگاه و ... که در آنها وی نقش اپوزیسیون برانداز نظام را بازی کرده است و در قائله فتنه آمریکایی اسراییلی 88 نقش وی برای براندازی نظام اسلامی غیر قابل انکار می باشد.

به گزارش قم خبر و به نقل از عصر امروز، فتنه گران که فکر می کردند با حمایت احمد شهید، انگلیس، آمریکا و دنباله روهای داخلی خود می توانند سران منحوس فتنه را از حصر برهانند پس شکست پروژه خود به فکر خلاصی خاتمی از م نفرت مردم برآمده اند!

بنا بر این گزارش در روزها و ماه های اخیر شاهد ظاهر شدن بیش از پیش تصویر و مصاحبه های خاتمی در صفحات اول روزنامه های نزدیک به فتنه هستیم. لذا اینگونه به نظر می رسد که فتنه گران با توجه به ناامیدی موقت خود از آزادی سران فتنه، به دنبال مطرح سازی مجدد ضلع سوم از سران فتنه یعنی خاتمی هستند و قصد دارند از وی یک آقای دوربینی برای مقاصد خود بسازنند!!

به تصاویر زیر که از حضور این فتنه گر به هر دلیلی از جشن تولد گرفته تا مجلس ختم و پشت صحنه فیلم! برای مطرح شدنش می باشد توجه نمایید:

البته در این خصوص اختلافات بسیار گسترده ای در جریان موسوم به اصلاح طلب با مطرح شدن خاتمی به هر شکلی بوجود آمده است به نحوی که برخی از گروهها از اینکه خاتمی تا حد یک بت برای برخی دیگر از اصلاح طلبان در آمده است نسبت به این رویکرد غیر واقعی اعتراض نموده اند.

به گزارش خبرنگار ما همچنین کارگزاران سازندگی نیز از این پروژه چندان دل خوشی ندارد زیرا آنها نیز از قطب شدن محمد خاتمی در مقابل هاشمی و جریان وی به شدت ناراضی هستند هر چند اختلافات فاحش خاتمی و هاشمی رفسنجانی در دوران اصلاحات نیز خود یکی از علل اصلی این تضاد می باشد.

به گزارش عصر امروز در این میان برخی نیز کارنامه سیاه خاتمی در ادوار مختلف حضورش پس از دوم خرداد 76 را علت این ناموفقی ارزیابی می نمایند که در آن لکه های سیاهی وجود دارد که نظام از آن نمی تواند چشم پوشی بنماید مانند نقش خاتمی در فتنه 88 و قائله هایی نظیر کوی دانشگاه و ... که در آنها وی نقش اپوزیسیون برانداز نظام را بازی کرده است و در قائله فتنه آمریکایی اسراییلی 88 نقش وی برای براندازی نظام اسلامی غیر قابل انکار می باشد.

همچنین برخی نیز عملکرد ضعیف خاتمی در حوزه اقتصادی و سیاسی در دوران ریاست جمهوری اش را که ناکارآمدی اجرایی وی در اذهان عمومی از یادها نرفته است را عامل مخالفت خود با مطرح شدن مجدد وی می دانند به گونه ای که حتی این مطلب که وی خود را در حد یک تدارکاتچی! می دانست مورد فراموشی و غفلت مردم واقع نشده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری