کد خبر: 1194

همچنین حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در دوره زمانی مشابه سال آبي گذشته یک میلیارد و ۳۵ ميليون مترمكعب بوده است. حجم ذخيره آب در مخزن سدهاي لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان در مقايسه با سال آبي گذشته به ترتيب ۳۵، ۲۸، ۲۳، ۱۶ و ۵ درصد كاهش يافت.

میزان آب موجود در پشت سدهای تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است. هم اکنون سد لار دارای ۸۴ میلیون مترمکعب و سد لتیان نیز ۶۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب است.


به گزارش قم خبر و به نقل از مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش ۱۸۸ ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود ۶۰۱ ميليون مترمكعب رسيده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۲) تاكنون با ۱۹ درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، به حدود ۸۳۴ ميليون مترمكعب رسيده است.

حجم فعلی آب موجود در سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، ۲۴ درصد كاهش يافته است. حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۲) تاكنون با ۱۹ درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته به حدود ۸۳۴ ميليون مترمكعب رسيده است.

همچنین حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در دوره زمانی مشابه سال آبي گذشته یک میلیارد و ۳۵ ميليون مترمكعب بوده است. حجم ذخيره آب در مخزن سدهاي لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان در مقايسه با سال آبي گذشته به ترتيب ۳۵، ۲۸، ۲۳، ۱۶ و ۵ درصد كاهش يافت.

در زمان فعلی، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان به ترتيب ۸۴، ۲۰۲، ۱۳۸، ۱۰۸ و ۶۹ میلیون مترمکعب گزارش شده است. با توجه به شرايط ذخيره آب و كاهش منابع آبي در پشت سدهاي پنجگانه تهران، شهروندان تهراني بايد نسبت به رعايت الگوي مصرف آب دقت لازم را داشته باشند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری