کد خبر: 3128

پژوهشی در قلمروی معرفت‌ شناختی علم حضوری

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از چاپ کتاب «چیستی و ارزش معرفت‌شناختی علم حضوری» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

خبرگزاری فارس: کتاب «چیستی و ارزش معرفت‌شناختی علم حضوری» منتشر می‌شود

به گزارش قم خبر ، محمد روحانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کتاب «چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری» اظهار کرد:‌ فیلسوفان اسلامی معرفت را امری وجودی می‌دانند و از همین منظر به بررسی معرفت پرداخته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب با حفظ رویکرد پیشینیان درصدد است پرسش‌های جدید را در این زمینه پاسخ دهد و در این راه بیشترین همت خود را صرف توزیع و تبیین چیستی و ارزش معرفت‌شناختی علم حضوری می‌کند.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه کتاب «چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری» از پنج فصل تشکیل شده است، گفت: فصل نخست کتاب به پیشینه علم حضوری در دو قلمروی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخته شده و در فصل دوم چیستی و حقیقت علم حضوری بررسی شده است.

وی ادامه داد: پرسش‌هایی در این باره در این فصل طرح شده و تعیین ملاکی واحد برای تحقق علم حضوری از موضوعات محوری در این فصل است.

روحانی یادآور شد:‌ در بخشی از این کتاب برای شناخت دقیق‌تر و بیشتر علم حضوری ویژگی‌های آن را به دو بخش کلی تقسیم کرده و در بخش نخست ویژگی‌های هستی‌شناختی و در بخش دوم ویژگی‌های معرفت‌شناختی را واکاوی کرده است.

وی تصریح کرد: با بررسی این ویژگی‌ها به طور طبیعی ویژگی‌های علم حضوری و حصولی در این فصل آشکار می‌شود و فصل چهارم به بحث معنای ارزشی معرفت‌شناختی به گونه کلی و معنای آن در علم حضوری می‌پردازد و نویسنده تلاش می‌کند که ملاک جامع برای اینگونه ارزش ارائه کند.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: در این فصل از این کتاب موضوع توجه و تقسیم علم حضوری به سه قسم آگاهانه، نیمه‌آگاهانه و ناآگاهانه مطرح می‌شود و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه علم حضوری در سازمان معرفت بشری و نسبت آن با دیگر معارف انسانی می‌پردازد.

روحانی یادآور شد:‌ این کتاب پژوهشی در قلمروی معرفت‌شناسی علم حضوری است که هدف اصلی نویسنده بررسی حقیقت علم حضوری و ارزش معرفت‌شناختی است.

کتاب «چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری» در 400 صفحه تالیف شده که با تیراژ یک هزار عدد و قیمت 13 هزار تومان به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری