کد خبر: 6593

مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تشریح چالشهای پیش روی افزایش جمعیت در کشور پرداخت و اولویت این وزارتخانه را کاهش فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج عنوان کرد.

به گزارش قم خبر ، دكتر محمد اسماعيل مطلق در گفتگو با مهر به موضوع ايجاد بسترهای مناسب برای تکثیر نسل در کشور اشاره کرد و افزود: اگر زيرساختهاي لازم فراهم شود، برخي از موانعي كه در حال حاضر بر سر راه ارتقاي نرخ باروری كلي در کشور وجود دارد، برطرف خواهد شد.

به گفته وی، يكي از اصلي ترين موانع بر سر راه افزایش نرخ باروری در جامعه، كم بودن تعداد ازدواجها در مقايسه با جمعيت در آستانه ازدواج است.

مطلق ادامه داد: اگر جمعيت بالغ بر ۱۱ ميليون نفر در کشور اقدام به ازدواج كنند، فرزندآوری آنان نرخ باروري كلي را افزايش خواهد داد و بسياري از مشكلات اجتماعي موجود نيز با افزايش ازدواجها كاهش خواهد يافت.

وی تاکید کرد: يكي از مهمترين بسترها براي افزايش ازدواج، فرهنگ سازي برای ازدواج مناسب و نيز ارتقای آگاهي جوانان در ارتباط با مزاياي ازدواج خواهد بود. بنابراين از دستگاههاي فرهنگ ساز انتظار مي رود كه با اتخاذ رويكردهاي مشتري محور به اين امر مهم اقدام كنند.

مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در ادامه با اعلام اینکه بالغ بر سه ميليون زوج نابارور در كشور داریم، اظهارداشت: فرآيندهای حمايتي از این افراد توسط وزارت بهداشت آغاز شده و اگر حمايت ساير دستگاههای ذيربط را به همراه داشته باشد، مانع مهمي از سر راه فرزندآوری خانواده ها برداشته می شود.

به گفته مطلق، يك زيرساخت بسيار مهم ديگر پايداري خانواده هاست. متاسفانه بيش از ۵۰ درصد طلاقها در پنج سال اول زندگي رخ مي دهد. اين امر به اين مفهوم است كه تعداد قابل توجهي از خانواده ها، در بهترين سنين فرزند آوري و باروري از هم پاشيده مي شوند.

وی تاکید کرد: همه زيرساختهايي كه سبب تحكيم بنيان خانواده ها شود، مي تواند بستر مناسبي براي تكثير نسل در کشور فراهم آورد.

مطلق ادامه داد: فرهنگ رو به رشد تك فرزندي يكي ديگر از نقاط مهم مداخله و بسترسازي است. از همه دستگاههاي ذيربط انتظار مي رود كه با رويكرد علمي در اين زمينه برنامه ريزي كنند. وزارت بهداشت نيز به نوبه خود وارد اين عرصه شده و اين مسئله را در چارچوب ابعاد مختلف سلامت، بررسي و تبيين مي كند.

به گفته مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، كاهش فاصله تولد اولين فرزند بعد از ازدواج و نيز كاهش فاصله بين فرزندان از ديگر اولويتهاي وزارت بهداشت است.

وی افزود: دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، مناسب سازي مشاوره ها را در راستاي كاهش فاصله هاي ياد شده و با توجه به حفظ و ارتقاي سلامت مادران و كودكان آغاز نموده و اميد است با فعاليتهاي در دست اجرا، ارتقای آگاهي جامعه مخاطب و تغيير رفتار خانواده ها را موجب شود.

مطلق در پایان گفت: يكي ديگر از زيرساختهاي مهم، ساز و كارهای اقتصادی است که اميد می رود دولت یازدهم بتواند با برنامه ريزی ها و اقدامات كارآمد، در اين زمينه نيز به موفقيت هاي قابل قبولي دست يابد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری