کد خبر: 5104

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تقریباً ۸۰ درصد سالمندان مبتلا به یک بیماری مزمن بوده، به طوری که آنها را نسبت به دیگران آسیب پذیرتر می‌کند، از جمله این بیماری‌ها دیابت است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، درباره رابطه خصوصیات سالمندی با بیماری دیابت در سالمندان اظهار داشت:‌ با افزایش سن احتمال ابتلا به یک یا چند بیماری مزمن افزایش می‌یابد به طوری که اغلب افراد بالای ۶۰ سال حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا هستند.

به گفته وی تقریباً ۸۰ درصد سالمندان مبتلا به یک بیماری مزمن بوده، به طوری که آنها را نسبت به دیگران آسیب پذیرتر می‌کند، از جمله این بیماری‌ها دیابت است.

دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین خصوصیات سالمندی از جمله BMI، عینک، وجود فرد کمکی در خانواده، وجود عوامل خطر بیماری با بیماری دیابت در سالمندان شهرستان تویسرکان در سال ۱۳۸۷ است.

صفوی عنوان کرد: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی بوده و در این بررسی که به منظور تعیین ارتباط بین خصوصیات سالمندی با بیماری دیابت در سالمندان شهرستان تویسرکان در سال ۱۳۸۷ انجام شد، تعداد ۵۸۰ سالمند بررسی شدند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برابر۶۰،۳ درصد زن و ۲۳۰ نفر برابر ۳۹،۷ درصد مرد، ۵۰،۳ شهری و ۴۹،۷ درصد روستایی هستند.

وی ادامه داد: در میان سالمندان مورد بررسی ۹،۶ درصد مبتلا به دیابت هستند و از نظر حجم توده بدنی با توجه به عوامل خطر بیماری دیابت، تعداد ۳۰۷ نفر برابر ۵۳،۱ درصد دارای BMI غیر طبیعی که ۱۴۶ نفر برابر ۲۵،۳ درصد دارای اضافه وزن بوده، ۹،۷ درصد چاق و ۱۱،۹ درصد کم وزن هستند.

دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به رشد صعودی بیماری دیابت در جهان و ایران و نیز عوارض وخیم این بیماری و همچنین به دلیل هزینه بالایی که بر خانواده تحمیل می کند، این بیماری نیاز به توجه خاص دارد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری