کد خبر: 4737

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران، تاکنون ۲۳۰۸ مدرسه در تهران در طرح هوشمندسازی قرار گرفته‌اند که ‌۶۰ درصد این مدارس غیر دولتی هستند.

به گزارش قم خبر به نقل از ایسنا، حسینی در همایش تبیین سیاست های هوشمند سازی مدارس تهران با اشاره به ضرورت وجود مدارس هوشمند در فرایند یاددهی و یادگیری اظهارداشت: آغاز این طرح در سال ۸۳ توسط مرحوم علاقمندان مطرح شد و از سال ۸۳ حدود ۸۰ مدرسه‌ی دولتی و غیر دولتی با رویکرد هوشمند سازی فعالیت خود را شروع کردند همچنین از سال ۹۰ نیز مدارس خاص مورد توجه قرار گرفتند .

وی افزود: در سال ۹۱ ، ۲۵۰۰ مدرسه در فرآیند هوشمند سازی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۲۲۰ مدرسه توانستند براساس کتابچه و نقشه راه مدارس هوشمند گواهینامه‌ی مهارت دریافت نمایند .

حسینی همچنین اضافه کرد: طی سال های ۹۳ تا ۹۱ ، ۴۰ درصد افزایش دسترسی دانش آموزان به رایانه‌های آموزشی، ۱۳۰ درصد افزایش کلاس‌های الکترونیکی و ۱۶۵ درصد افزایش به کارگیری محتوای یاددهی و یادگیری را در مدارس شهر تهران شاهد بوده ایم .

وی با اشاره به اینکه ۲۳۰۸ مدارس تهران در طرح هوشمندسازی قرار گرفتند، افزود:‌۶۰ درصد مدارس غیر دولتی و ۵۷ درصد مدارس دولتی در این طرح قرار گرفته‌اند و مدیریت یکپارچه‌ی مدارس، توسعه زیرساختهای فنی مورد نیاز مدارس در حوزه هوشمندسازی ، توانمند سازی نیروهای انسانی و ارزیابی و رتبه بندی مدارس هوشمند از جمله برنامه‌های عملیاتی هوشمند سازی در سال ۹۴-۹۳ است .

معاون آموزش متوسطه شهر تهران در خصوص برنامه‌های در دست اقدام نیز عنوان کرد: بازنگری و انتشار نسخه دوم کتاب نقشه راه مدارس هوشمند،‌ تهیه و انتشار راهنمای طرح تبلت برای مدارس شهر تهران، جمع‌آوری تجارب باب مدارس هوشمند و پایش و ارزیابی محتوا‌های الکترونیکی و معرفی محتوا‌های مناسب و منطبق بر اهداف ازجمله برنامه‌های در دست اقدام است

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری