کد خبر: 16066

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، ضمن تشریح آخرین جزییات بیمه اتباع غیر ایرانی ، گفت: اتباع بیگانه دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می شوند.

به گزارش قم خبر ، سیروس نصیری در گفتگو با مهر افزود: در حال حاضر بیمه اتباع بیگانه بدون هیچ مشکلی در کشور اجرایی می شود و شرط برخورداری از این نوع بیمه این است که اتباع باید دارای مجوز اقامت و اشتغال در کشور باشند.

وی با اشاره به اینکه اتباع بیگانه در صورت اشتغال به شغلی در ایران می توانند از بیمه اجتماعی برخوردار شوند، گفت: در این صورت بیمه این افراد همانند ایرانیان شاغل داخل کشور و تابع قوانین عام تامین اجتماعی خواهد بود.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید کرد: بیمه اجتماعی اتباع بیگانه مانند افراد عادی است اما فقط از بیمه عمر برخوردار نمی شوند.

نصیری در مورد مقاوله نامه سازمان بین المللی کار میان ۱۱۶ کشور که در خصوص حوادث ناشی از کار است، گفت: براساس این آیین نامه کشورهایی که به این مقاوله نامه ملحق شده و عضو آن هستند کارگران بیگانه در آن کشور در مقابل حوادث بیمه هستند و نرخ حق بیمه آنان طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.

به گفته وی، همچنین موافقت نامه هایی میان کشورهای مختلفی منعقد شده است بطوریکه بر اساس آن اتباع بیگانه کارگری در هر کشوری از حمایت‌ها و بیمه تامین اجتماعی طبق موافقت‌نامه مذکور و قوانین کشور خودشان برخوردار خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: کارفرمایان می توانند برای بیمه کارگران غیر ایرانی با در دست داشتن مدارکی مانند روادید ،گذرنامه، مجوز اشتغال نیروهای خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه و با تکمیل فرم و پرسشنامه و همچنین پرداخت حق بیمه نسبت به بیمه تامین اجتماعی آنان اقدام کنند.

وی از کارفرمایانی که اتباع بیگانه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را به کار می‌گمارند خواست با ارائه مدارک معتبر مانند روادید ورود با حق کار مشخص به همراه پروانه کار یا مجوز اشتغال معتبر صادره توسط اداره اتباع بیگانه حوزه محل اشتغال، گذرنامه، فرم تکمیل شده پرسشنامه نام نویسی و لیست پرداخت حق‌بیمه نسبت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه آنان مطابق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری