کد خبر: 12505

یک کار شناس آموزشی گفت: لغو قانون متعهدین به خدمت دانشگاه فرهنگیان، ظلم به آموزش و پرورش است و نشان از بی توجهی مسئولین نظام آموزشی دارد.

به گزارش قم خبر؛ حسین احمدی در گفتگو با مهر با انتقاد از لغو قانون متعهدین به خدمت دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: حذف این قانون مطابق اهداف و منویات آموزش و پرورش نیست و آن را نقض می کند.


وی افزود: دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان رمز و رموز معلمی را یاد می گیرند و با شرایط تعلیم و تربیت و فضای آموزشی بهتر آشنا می شوند اما اگر از بیرون جذب شوند یک دور باطل است.

احمدی با بیان اینکه جذب معلم از بیرون نقض آموزش و پرورش است، تصریح کرد: وزارت بهداشت خودش نیرو پرورش می دهد و در بیمارستان دوره های کارورزی را می گذرانند بنابراین با شرایط محیط کار، درمان و بیمار بیشتر آشنا می شوند و عملکرد بهتری دارند، آموزش و پرورش هم باید به همین نحو باشد.

این کارشناس آموزشی اظهار کرد: لغو قانون متعهدین به خدمت دانشگاه فرهنگیان ظلم به آموزش و پرورش است و نشان از بی توجهی مسئولین نظام آموزشی دارد، نظام آموزشی باید خود نیرو تربیت کند و از همین نیرو در این نهاد آموزشی استفاده شود.

وی با اشاره به ماموریت دانشگاه تربیت معلم در گذشته، تصریح کرد: دانشگاه تربیت معلم برای تربیت نیروی انسانی آموز ش و پرورش تاسیس شد اما با ابلاغ قوانینی ماموریت این مرکز را سست کردند و در نهایت با تغییر نام به دانشگاه خوارزمی همانند دیگر دانشگاه ها شد و این ظلمی دیگر بود که به آموزش و پرورش شد.

احمدی تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان باید حداقل ۲ سال به صورت شبانه روزی برای دانشجویان فعالیت داشته باشد تا آنان در راه تعلیم و تربیت وزیده شوند.

این کارشناس آموزشی اظهار کرد: دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند واحدهای درسی با ملاحظات آموزش و پرورش درس داده می شود و با فضای آموزشی آشنا می شوند و برای شغل معلمی در فضای تعلیم و تربیت آماده هستند.

وی با اشاره به آسیب های لغو قانون متعهدین به خدمت، تصریح کرد: اجرای این قانون یک نوع بیگانگی میان آموزش و پرورش و معلم به وجود می آورد و افرادی جذب آموزش و پرورش می شوند که از فضای آموزشی به دور مانده اند و با دوره های کوتاه مدت هم نمی توانند یاد بگیرند و این روند به دانش آموز و جامعه لطمه وارد می کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری