کد خبر: 15692

بسیار ساده انگارانه است که انتخاب شعار سال توسط رهبری را در آغاز هر بهار و سال نو طی این سال های متمادی، تنها شعاری بدون پشتوانه مهم و استراتژیک در تعیین و تبیین راهبردهای ضروری کشور بدانیم.
هدیه ویژه رهبری به دولت روحانی

به گزارش جهان به نقل از روزنامه خراسان، قطعاً حتی تأمل و دقتی اجمالی در این نام گذاری هر صاحب خرد سیاسی و فرهیخته و نخبه فرهنگی اجتماعی و حتی مردم عادی را به این نتیجه می رساند که این شعارها و نام گذاری ها، هم راهبردهای اساسی برای اداره کشور، هم ضرورت های تحول و توسعه و پیشرفت و هم نیازها و لوازم حرکت به سمت تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی را در دل و بطن خود دارد؛ اگر چه طی این سال ها چه آن زمان که به خاطر مسائل خاص و اهانت نابکارترین و پلشت ترین موجودات روی زمین به ساحت پیامبر عزیز اسلام در یکی از کشورهای اروپایی، رهبر انقلاب با هوشیاری آن سال را به نام «پیامبر اعظم(ص)» مزین کردند و چه سال هایی که در شعار سال بنا بر ضرورت ها بر «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» تأکید کردند همه نام گذاری ها بر تعیین و تبیین راهبردها و ضرورت های اساسی کشور مبتنی بوده اما به نظر می رسد که نام گذاری سال ۹۴ به نوعی کاملاً منحصر به فرد و متمایز از تمامی نام گذاری سال های گذشته است.

نگارنده شعار امسال که «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی» انتخاب شده را نه تنها عمیقاً مبتنی بر راهبرد اساسی و نیاز و ضرورت امروز کشور از نگاه رهبری می دانم بلکه مجموعه سخنان ایشان در کنار مضجع منور رضوی در آغاز سال نو و همچنین نام گذاری امسال را فرصتی ممتاز از سوی رهبری برای دکتر روحانی و دولت وی ارزیابی می کنم - چنانچه رئیس جمهور محترم نیز دیروز نام گذاری امسال را بهترین هدیه برای دولت قلمداد کرد - چرا که اگر چه همیشه رهبر انقلاب بر اساس عملکرد دولت ها، حمایت های موثر و پیش برنده از آن ها داشته اند و البته هر جا لازم بوده گاه به صورت نصیحت و بعضی اوقات به صورت توصیه و گاه به صورت تذکر در خلوت و گاه هم حتی تذکرهایی در سخنرانی های عمومی به دولت های گوناگون داده اند و اگر چه روح بسیاری از بیانات و رهنمودهای ایشان به روشنی از ضرورت حمایت و همدلی و همراهی مردم با تمامی دولت ها حکایت می کرده - که همگی آنجا بر اساس رأی مردم و در چارچوب شرع و قانون اساسی، مسئولیت ریاست جمهوری و تشکیل دولت و اداره کشور را بر عهده داشته اند - اما انتخاب شعار «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی» در این برهه زمانی بی گمان از ایجاد فرصتی بس ویژه برای دولتی حکایت می کند که شعار پرمفهوم و زیبای تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده است دقت در این فراز بیان رهبری در حرم رضوی شاید موضوع این فرصت مغتنم برای دولت را روشن تر کند.

«در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشاء اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی، از همه ما انسجام را، هم افزایی را، به یکدیگر کمک کردن را می خواهد. دولت ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حتی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ این حرف حقیقی و لبّ معنای انسجام اجتماعی و ملی در کشور اسلامی ما است. همه باید به عنوان یک واحد، با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصاً در آن مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش های مهمی روبه رو است.»

دقت نظر در این فراز بیان رهبری و دیگر نکات بیان شده توسط ایشان خصوصاً آنجا که درباره انتقاد از دولت گفتند: «تذکر دادن هیچ اشکالی ندارد اما این تذکر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسئولند و مشغول کارند، سلب نکند؛ تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش های خشم آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسلامی به مسئله ارتباط میان دولت و ملت نگاه کنند و با آن شیوه رفتار بکنند.» به خوبی نشان می دهد که رهبر انقلاب نه تنها بر حمایت از دولت تأکید ویژه دارند بلکه نقد دولت را نیز مشروط و مقید به رعایت آداب نقد اسلامی و خدشه وارد نکردن به اعتماد عمومی می کنند.

این نکات، توصیه ها و تأکیدات مهم رهبری در حمایت از دولت هم در قالب گفتار و هم در قالب رفتار به واقع از ایجاد فرصت ویژه برای دولت دکتر روحانی حکایت می کند و نشان می دهد که رهبر انقلاب نه تنها مثل همه دولت ها از دولت روحانی به جا و به موقع حمایت کرده و می کنند بلکه در این برهه زمانی صریح تر و روشن تر از هر زمانی آحاد مردم را به حمایت و همدلی و هم زبانی با دولت توصیه می کنند و حالا این شخص دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و هیئت دولت به تعبیر رهبری «دولت خدمتگزار» است که باید به بهترین شکل از این فرصت ویژه و حمایت های رهبری و مردم استفاده کنند و کشور را از نظر معنوی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سرعت به پیش ببرند و پر واضح است که یکی از لوازم بهره جستن از این فرصت ها، استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان و خصوصاً جوانان و فرزندان این کشور برای نیل به اهداف والای انقلاب است و قدر مسلم که تکیه هر چه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تلاش هر چه بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه تولید و صادرات از یک سو و کاهش حجم واردات از دیگر سو، هم به حل مشکلات اقتصادی جامعه و هم به اشتغال زایی پایدار کمک شایانی می کند و البته که هر دولتی و دولت دکتر روحانی و دیگر قوا باید دغدغه ها، نگرانی ها و انتقادهای آگاهانه، دلسوزانه و منصفانه را سرمایه ای بزرگ برای برطرف کردن نقص ها و هر چه کارآمدتر کردن دولت و پیشرفت کشور بدانند و به خاطر داشته باشند که رهبر انقلاب در سخنان نوروزی خود در کنار آن نام گذاری منحصر به فرد و ایجاد آن فرصت ویژه برای دولت و دعوت ملت به همدلی و هم زبانی با دولت به صراحت گفتند: «البته این طرفینی است. من، هم به مردم این توصیه را عرض می کنم که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت، هم به مسئولان کشور - در سه قوه - این را تأکید می کنم که آن ها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آن ها انتقاد می کنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند، به آن ها اهانت نکنند؛ تحقیر مخالفان از سوی مسئولان، خلاف تدبیر و خلاف حکمت است.

من مردم عزیزمان را به بی تفاوتی دعوت نمی کنم، به نظارت نکردن دعوت نمی کنم؛ آن ها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت می کنم؛ اما اصرار می کنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد».

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری