کد خبر: 8099

«ژوزف شاهینیان» در دوران خدمت سربازی، در زمانی که می بایست آخرین بار از مرخصی به پادگان و جبهه بازگردد، به بستگانش گفته بود: «این بار من برای شهادت می روم».

به گزارش قم خبر به نقل از ایرنا، ژوزف فرزند آقای غازار و خانم وارژوهی در سال ۱۳۴۱ شمسی در تهران و در خانواده ای متوسط بدنیا آمد.

آقای غازار بازنشسته و فردی هنرمند بود و به مجسمه سازی می پرداخت.

ژوزف در چنین خانواده فرهیخته ای، دوره دبیرستان را در هنرستان فنی به پایان برد و ۱۸ دی سال ۱۳۶۳ به خدمت سربازی اعزام شد و سرانجام در جنوب اهواز به شهادت رسید.

پیکر ژوزف پس از مراسم تدفین، در جایگاه ویژه شهیدان آرامگاه «نور بوراستان» به خاک سپرده شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری