کد خبر: 3463

با زیر عنوان برای درمانگران جدید

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب «فرآیند بالینی درمان‌شناختی» با زیر عنوان برای درمانگران جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

خبرگزاری فارس: کتاب «فرآیند بالینی درمان‌شناختی» منتشر می‌شود

به گزارش قم خبر ؛ محمد روحانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کتاب فرآیند بالینی درمان‌شناختی با زیر عنوان برای درمان‌گران جدید اظهار کرد: این مجموعه درباره مباحث کاربردی در زمینه درمان‌شناختی بوده و به مفاهیم اصلی این شیوه درمان می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب ضمن عرضه ساختار و فرآیند درمان به راهبردهای مربوط به هر بخش به تفکیک اشاره می‌کند.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی یادآور شد: این کتاب مراحل مختلف ارزیابی و مفهوم‌پردازی مورد، تشخیص‌گذاری و طراحی برنامه درمانی مناسب را با جزئیات عامل و به صورت جلسه به جلسه آموزش می‌دهد و در هر یک از این مراحل به بررسی چالش‌های اجتماعی می‌پردازد و روش‌هایی برای برخورد موثر با آنها را پیشنهاد می‌کند.

روحانی خاطرنشان کرد: این کتاب شامل 10 فصل اصلی و یک فصل ضمیمه است که فصل نخست آن آشنایی با فرآیند شناختی و رفتاری است و اینکه در کار بالینی چگونه به خود اعتماد کنیم.

وی عنوان کرد: تعامل‌های اولیه با مراجعان، فرآیند ارزیابی، مفهوم‌پردازی مورد و طرح درمانی، آغاز فرآیند درمان‌شناختی رفتاری و مقابله با چالش‌های ابتدایی در درمان‌شناختی رفتاری از جمله عناوین فصل‌های این کتاب است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی آموزش‌های راهبردی بنیادین، برخورد با مراجعانی که از دستور درمان‌شناختی و رفتاری پیروی نمی‌کنند و پایان درمان را از فصل‌های دیگر این کتاب ذکر کرد.

وی با بیان اینکه فصل یازدهم از بیماران روان‌درمانی اشارات کاملی دارد، گفت: این کتاب با تلاش مترجمانی مانند فاطمه شریفی و سعید پناهی به فارسی ترجمه شده است.

روحانی با اشاره به هدف اصلی کتاب فرآیند بالینی درمان‌شناختی گفت: این کتاب ارائه سلسله مراحل درمان و پاسخگویی به چالش‌های پیش رو با رویکرد شناختی و رفتاری را پیگیری می‌کند و امروز درمان‌شناختی جایگاه ویژه‌ای در میان درمان‌های روانشناختی دارد.

کتاب «فرآیند بالینی درمان‌شناختی با زیر عنوان برای درمان‌گران جدید» در 448 صفحه تالیف شده و با تیراژ هزار عدد و قیمت 14 هزار تومان در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری