کد خبر: 3012

به همت انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

کتاب «مرگ مغزی، پردازش فقهی – حقوقی» به همت معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و تألیف حمید ستوده در چند فصل منتشر شد.

خبرگزاری فارس: کتاب «مرگ مغزی، پردازش فقهی – حقوقی» منتشر شد

به گزارش قم خبر به نقل از فارس ، کتاب «مرگ مغزی، پردازش فقهی ـ حقوقی» کتابی است که به پژوهش و بررسی مسئله «مرگ مغزی» و آثار مترتب آن پرداخته است.

در این کتاب پس از پیشگفتار و دیباچه، پیشینه کاوی پژوهش، اهمیت و جایگاه موضوع، اهداف پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش نخست این کتاب اطلاعات کلی و مفاهیم اولیه می‌پردازد که مبحث نخست تبیین واژگان و مفاهیم تحقیق را مورد توجه قرار می‌دهد.

مؤلف در گفتار نخست این کتاب به واژه‌شناسی حق، حکم و تکلیف، در گفتار دوم به واژه‌شناسی «روح» و «مغز» و در گفتار سوم نیز به جستاری در مرگ و زندگی، از مفهوم تا واقعیت پرداخته است.

در این گفتار ابتدا، مفهوم‌شناسی مرگ و زندگی سپس نشانه‌های مرگ و زندگی و بعد از آن سنجه تشخیص مرگ و بعد از آن مراحل زیست و حیات و در آخر حکم شک در حصول مرگ را مورد توجه قرار می‌دهد.

گفتار چهارم این کتاب که به مفهوم‌شناسی مرگ مغزی اختصاص دارد در مبحث دوم به بازشناسی قلمرو پژوهش می‌پردازد.

در این بخش در چهار گفتار به مباحث مرگ مغزی و بررسی وضعیت مشابه، مرگ مغزی و اغمای طولانی، مرگ مغزی و حالت کما (حیات نباتی) و مرگ مغزی و مرگ ظاهری می‌پردازد.

در گفتار دوم، مرگ مغزی و تطبیق ناروا بر پاره‌ای از عناوین احتساب مرگ مغزی بسان حیات غیر مستقر، مرگ مغزی و تشبیه آن به جنین قبل از دمیدن روح، مرگ مغزی و حالت نزع (احتضار)، مرگ مغزی و اوتانازی را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد.

بخش دوم این کتاب به بررسی تطبیقی مرگ مغزی (پزشکی، فقهی و حقوقی) اختصاص دارد و در مبحث نخست مرگ مغزی از دریچه دانش پزشکی را بررسی کرده است.

در گفتار نخست موضوع شناسی مرگ مغزی، گفتار دوم شاخصه‌های مرگ مغزی، موارد دشوار تشخیص مرگ مغزی، معیارهای بالینی تشخیص مرگ مغزی پرداخته و مسائل پیرامون آن را تشریح کرده است.

مؤلف در مبحث دوم این کتاب بررسی فقهی مرگ مغزی را مورد توجه قرار داده است و در گفتار نخست مرگ مغزی از منظر فقیهان، گفتار دوم تلقی زنده‌بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی، گفتار چهارم داوری و بیان دیدگاه برگزیده می‌پردازد.

در گفتار اول وضعیت حقوقی و قانونی مرگ مغزی در سطح داخلی کشورهای غیر اسلامی و پیوند اعضا در کشورهای اسلامی به‌صورت جدی بررسی شده است.

در گفتار دوم وضعیت حقوقی و قانونی مرگ مغزی در ایران با ذکر دلایل موافق و مخالف قانون پیوند اعضا و مرگ مغزی توجه شده و سپس به بیان ماده واحده پیوند اعضا و مرگ مغزی و آیین‌نامه اجرایی پیوند اعضا پرداخته و مورد نقد و بررسی قرارگرفته است.

بخش سوم نیز به پیامدهای فقهی و حقوقی (اثر شناسی مرگ مغزی) اختصاص دارد که در مبحث نخست به بررسی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی می‌پردازد و در هفت گفتار به صورت مستند این مبحث را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سپس در بخش پایانی کتاب دو پیوست آمده است که پیوست دوم به استفتائات مراجع تقلید در این ارتباط اختصاص دارد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری