پیکر شهید نور محمد موسوی از شهدای افغانی مدافع حرم حضرت زینب (س) ، روز گذشته در قم تشییع شد.

به گزارش قم خبر، پیکر شهید نور محمد موسوی از شهدای افغانی مدافع حرم حضرت زینب(س)، روز گذشته در قم تشییع شد.

تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (10) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (9) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (8) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (7) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (6) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (5) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (4) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (3) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (2) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (1) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (18) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (17) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (16) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (15) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (14) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (13) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (12) تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب در قم (11)

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری