کد خبر: 9349

در ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۵۲ فرودگاه کشور، میزان نشست و برخاست هواپیماها ۱۹۷ هزار و ۳۳۴ فروند بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشت، همچنین میزان‌ پرواز‌های عبوری در شهریور امسال ۹۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس خدمات نشستن و برخاستن هواپیماها شامل خدماتی است که به وسیله برج کنترل‌، منطقه تقرب‌، خدمات مرتبط با باند پرواز، ارتباطات رادیویی، خدمات آتش‌نشانی و آمبولانس، خدمات امنیتی قابل انتساب به مناطق پرواز هواپیما و غیره ارائه می‌شود.

‌تعرفه این خدمات هم به عنوان تعرفه نشست هواپیما در فرودگاه ‌بین‌المللی مثلاً مهرآباد طبق ماده ۶۳ قانون مربوطه تعیین می‌شود؛ تعرفه نشستن هواپیما در مورد هر هواپیمایی که از تسهیلات فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هم در حالت نشستن و هم در حالت برخاستن استفاده می‌کند، محاسبه‌ می‌شود.

ماده ۶۳ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)، تعرفه نشستن هواپیما را طبق حداکثر وزن پروازی هواپیما (MTOW) در نظر می‌گیرد. صورت حساب این هزینه مطابق با نوع هواپیما برای هر نشستن یا برخاستن‌، توسط فرودگاه بین المللی‌ صادر و از شرکت‌های هواپیمایی وصول می‌شود.

* رشد ۹ درصدی نشست و برخاست هواپیما در ۶ ماه اخیر در ۴۷ فرودگاه اصلی کشور

بنابراین گزارش در ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۴۷ فرودگاه کشور، میزان نشست و برخاست هواپیماها ۱۷۹ هزار و ۱۰۰ فروند بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشت.

در همین مدت میزان اعزام و پذیرش مسافر ۲۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۵۰ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشت.

همچنین در ۶ ماهه ابتدایی امسال میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۲۳۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۱۷ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشت.

* رشد ۲ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پنج فرودگاه اختصاصی کشور

در پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر در ۶ ماه اخیر، میزان نشست و برخاست هواپیما ۱۸ هزار و ۲۳۴ فروند بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشت.

در همین مدت میزان اعزام و پذیرش مسافر یک میلیون و ۹۹۷ هزار و ۳۶۴ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشت.

در ۶ ماهه ابتدایی امسال میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۱۹ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۳۷ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد داشت.

* رشد ۱۳ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ‌فرودگاه‌‌های کشور ‌

در ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۵۲ فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیماها ۱۹۷ هزار و ۳۳۴ فروند بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشت.

در همین مدت میزان اعزام و پذیرش مسافر در مجموع ۵۲ فرودگاه کشور ۲۴ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۳۱۴ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشت.

در ۶ ماهه ابتدایی امسال میزان ارسال و پذیرش بار و پست در مجموع ۵۲ فرودگاه کشور ۲۵۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۵۴ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشت.

* رشد ۱۱ درصدی ارسال بار و پذیرش در شهریورماه امسال

بنابراین گزارش در شهریورماه ۱۳۹۳ نشست و برخاست هواپیما نسبت به شهریور ماه سال قبل ۴ درصد افزایش داشت؛ در همین ماه،‌ اعزام و پذیرش مسافر نسبت به شهریور ماه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین در شهریور ماه ۱۳۹۳ ارسال و پذیرش بار نسبت به شهریور ماه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

در همین ماه ‌میزان‌ پرواز‌های عبوری نسبت به شهریور ماه سال قبل ۹۲ درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری