کد خبر: 9211

قسط سوم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

به گزارش قم خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس توافق ایران و گروه ۱+۵ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط سوم،از طریق بانک مرکزی امارات عربی متحده دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.

بعد از آنکه در پی توافقات هسته ای ایران و ۱+۵ حدود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در دور اول در هشت مرحله آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد با تمدید زمان مذاکرات و توافقات انجام شده قرار بر این شد تا ۲.۸ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی کشور در شش قسط آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

براین اساس توافق شد تا این دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از دهم مردادماه سال جاری تا دوم آذر ماه در اقساط ۴۰۰ و ۵۰۰میلیون دلاری به کشور بازگردد که تاکنون نیز دو قسط اول به مبلغ یک میلیارد دلار در دهم مرداد و سوم شهریور ماه آزاد و طبق اعلام بانک مرکزی تا قبل از سیزدهم ماه جاری واریز شده است.

برهمین اساس در چارچوب مرحله دوم توافقات ژنو مبنی بر انتقال ۲.۸ میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی، اقساط اول و دوم معادل یک میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی در کشور ژاپن به حساب بانک مرکزی در کشور عمان واریز شده است.

براساس زمانبندی انجام شده روز ۲۶ شهریور ماه باید یک قسط ۴۰۰ میلیون دلاری دیگر سررسید و آزاد می شد.

موعد مابقی اقساط باقی مانده نیز به گونه ای است که قسط چهارم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، قسط پنجم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۳ (۳ نوامبر ۲۰۱۴)و قسط ششم ۴۰۰ میلیون دلار در روز دوم آذر ۱۳۹۳ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۴) خواهد بود که فاصله زمانی سه هفته تا یک ماهه ای بین اقساط وجود دارد.

بنابر این قرار است مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده در چهار قسط ۵۰۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۰۰ میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار دهد.

با احتساب واریز قسط سوم، مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار از کل مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

تاکنون و در مجموع دریافتی از توافق اول تا قسط سوم این مرحله ۵.۶ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری