کد خبر: 8900

مقامات سوری با اعلام مخالفت مجدد دمشق با هرگونه تلاش برای ایجاد منطقه حائل و منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه تاکید کردند ترکیه به پایگاه اساسی تروریسم برای ضربه زدن به سوریه و عراق تبدیل شده است.

به گزارش قم خبر , مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، مقامات سوری بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با هرگونه تلاش برای ایجاد مناطق حائل و امن و منطقه پرواز ممنوع تحت هر بهانه ای و هرگوه دخالت تجاوزکارانه بیگانگان در سوریه تاکید کردند.

وزارت خارجه سوریه در دو نامه برای دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعامل با خطری شد که سیاستهای تجاوزکارانه دولت ترکیه ایجاد کرده است.

در این نامه ها آمده است سوریه درباره خطرات دخالت کشورها و قدرتهای خارجی در امور داخلی خود از طریق حمایتهای آشکار از تروریستها و گروههای جنایتکار هشدار داده بود.

این کشورها از جمله دولت ترکیه، از تروریستها برای رسیدن به اهداف سیاسی پلیدشان استفده می کنند و حمایتهای ترکیه و دیگر کشورها از این تروریستها سبب طولانی شدن بحران سوریه و تلفات و خسارتهای انسانی فراوان شده است.

ترکیه همچنان برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع و مناطق حائل در شمال سوریه تلاش می کند که کشورهای غربی همچون فرانسه و انگلیس از این تلاشهای خصمانه حمایت می کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری