کد خبر: 8888

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه از اختیارات رئیس شوراست که اعضای کمیسیونها را پیشنهاد و سایر اعضا به آن رای دهند، گفت: کار غیرقانونی در نحوه انتخاب کمیسیونها رخ نداده است، در سال گذشته نیز به همین شیوه اعضای کمیسیونها انتخاب شدند.

به گزارش قم خبر ، محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی انتقادات در خصوص غیرقانونی بودن رای گیری کمیسیونهای شورا در سال دوم، گفت: رئیس شورا اختیاراتی دارد که بر اساس آن می تواند لیست کمیسیونها را تهیه کرده و آن را به اعضا پیشنهاد بدهد. در انتخابات اخیر نیز همین اتفاق افتاد و کمیسیونها با رای بالایی مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی با اشاره به طرح دو فوریتی که بر اساس آن پیشنهاد شده بود ترکیب کمیسیونها هیچگونه تغییری نکند، افزود: ارائه این دو فوریت غیرقانونی بود که آن هم از دستور جلسه خارج شد و بر اساس رویه سال گذشته که کمیسیون به کمیسیون رای گیری انجام می شد، عمل شد.

پیرهادی که خود قصد حضور در کمیسیون برنامه و بودجه را داشت، گفت: متاسفانه به دلیل آنکه این موضوع سیاسی نبود صدای ما به جایی نرسید و کمیسیونها با تعداد بالایی رای آوردند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: من به اعضای دو کمیسیون نظارت و بودجه رای ندادم اما این کمیسیونها با تعداد بالایی رای آورد.

پیرهادی با بیان اینکه برخی از اعضا مانند حافظی به نحوه رای گیری اعتراض داشتند، گفت: به اعتقاد وی باید برای تک تک اعضا رای گیری می شد نه به شیوه گروهی. این ایراد قانونی نیست بلکه ابهامی است که باید رفع شود. متاسفانه این نوع اعتراضات چون جریانی نیست، به جایی نمی رسد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری