عضو کمیسیون بهداشت گفت: برخی ها با اظهار نظرات خود معتقد بودند که بنزین پتروشیمی دارای آلایندگی است اما حالا مشاهده کنند که این بنزین هیچ نوع آلودگی ندارد باید قبول کنند حرفشان اشتباه بود.

به گزارش قم خبر ؛ عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دانا، در خصوص گزارش کمیسیون بهداشت درباره اینکه بنزین پتروشیمی هیچ نوع آلایندگی ندارد اظهار داشت: امروز گزارشی در این باره منتشر شد و همگان دیدند این بنزینی که اتفاقا تولید داخل است هیچ نوع آلایندگی در آن وجود ندارد.

وی گفت: خانم ابتکار و آقای زنگنه اعتقاد داشتند که بنزین پتروشیمی دارای آلودگی است و به آلوده شدن هوا هم منجر می شود؛حتی بنده شاهد بودم که این دوستان عنوان کردند که بنزین های پتروشیمی باعث کاهش عمر اتومبیل ها شده است و به آنها آسیب جدی می رساند.

عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: این افراد نباید با اظهارات خود باعث دلسردی مردم شوند،بنزین پتروشیمی تولید داخلی ماست و باید از آنها حمایت کنیم.

فتاحی در پایان تاکید کرد: برخی ها با اظهار نظرات خود معتقد بودند که بنزین پتروشیمی دارای آلایندگی است اما حالا مشاهده کنند که این بنزین هیچ نوع آلودگی ندارد باید قبول کنند حرفشان اشتباه بوده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری