اختلال در سیستم های اعلام خطر شهرک های اطراف نوار غزه، صهیونیست های ساکن این مناطق را به مخفی گاه ها کشاند.

به گزارش قم خبر ، پایگاه \'اخبار فلسطین\' روز یکشنبه به نقل از کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود: آژیرخطر در شهرک های \'کیسوفیم\'، \'نیریم\' و \'العین الثالثة\' بدون شلیک هیچ موشکی به صدا درآمد.

خبرنگار امور نظامی کانال ۱۰ نیز گفت: مسوولان از وقوع اشتباه دراعلام خطرسخن می گویند و تاکید کرده اند که این هشداردرپی شلیک موشک نبوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز دربیانیه ای اعلام کرد که یک خطای انسانی عامل عمل کردن آژیرهای خطربوده است.

\'حاییم یلین انه\' رییس شورای شهرک های \'اشکول\' نیزگفت: مهم نیست که به کارافتادن آژیرها ازروی اشتباه بوده است یا نبوده، مهم این است که این آژیرها همه ساکنان شهرک ها را وحشتزده روانه پناهگاه ها کرد.

وی افزود: احساس ترس از شنیدن صدای آژیر خطر قابل وصف نیست.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری