کد خبر: 7961

خام فروشی در اقتصاد مقاومتی در حالی ممنوع است که نه تنها وزارت نفت عملکرد جهادی در حوزه مبارزه با خام فروشی نداشته بلکه اصرار فراوانی تا به جای تولید برق از گاز و صادران برق، خود گاز را صادر کند!

به گزارش قم خبر ، خام فروشی در اقتصاد مقاومتی در حالی ممنوع است که تنها وزارت نفت عملکرد جهادی در حوزه مبارزه با خام فورشی نداشته بلکه اصرار فراوانی تا به جای تولید برق از گاز و صادران برق، خود گاز را صادر کند!

در همین رابطه، محمد ابراهیم مداحی با بیان اینکه شرط حیات و ضرورت بقای ما اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: یک بخش انقلاب اسلامی سیاست است که دولت سازی است و بخش دیگر جامعه سازی است که ۵ مولفه چشم انداز را دارد.

رئیس دبیرخانه دائمی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ توسعه یافتگی، رتبه اول فناوری، هویت اسلامی، الهام بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده با دنیا را از این پنج مولفه برشمرد و بیان داشت: فرق چشم انداز با سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که سیاست های اجرایی اصل۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی موتور محرکه سند چشم انداز است.

مداحی با بیان اینکه چشم انداز یک سیاست مدت دار است ولی اقتصاد مقاومتی مدت دار نیست افزود: سند چشم انداز فراگیر ولی اقتصاد مقاومتی فقط در حوزه اقتصاد است.

وی با بیان اینکه ما در آسیای جنوبی غربی ۲۵ کشور با ۵۳۰ میلیون جمعیت هستیم ادامه داد: این منطقه تنها منطقه ژئو اکونومیک دنیاست که مواد اولیه صادر می کند با ۵۳۰ میلیون نفر جمعیت ولی هیچکدام از کشورهای منطقه ما حق وتو ندارند، هیچکدام عضو دائم شورای امنیت نبوده و فاقد یک سیستم پولی همگرا هستند.

مداحی با بیان اینکه هشت درصد جمعیت دنیا، ۷۵ درصد ذخایر نفتی دنیا و با این احوال ۵.۲ درصد اقتصاد جهان مربوط به این منطقه است افزود: ایران هفدهمین کشور منطقه از نظر وسعت، رتبه اول نفت و گاز منطقه، رتبه دوم گاز جهان و رتبه چهارم نفت جهان است.

وی با بیان اینکه ۲۲ میلیارد دلار ارز نزد مردم ایران و ۹۰۰ تن طلا داریم افزود: براساس تحقیقات مستند علمی دقیق ایران می تواند برای ۳۰۰ میلیون جمعیت تولید کشاورزی داشته باشد.

رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عدل نگهبان و سپر حکومت هاست افزود: اقتصاد مقاومتی بر پایه عدالت و امروز کیک اقتصادی کیک دانش بنیان است که به آن اقتصاد بی وزن می گویند.

مداحی افزود: در اقتصاد صنعتی ۸۵ درصد مواد اولیه و ۱۵ درصد دانش و فناوری بود ولی در اقتصاد دانش بنیان ۸۵ درصد دانش و فناوری و۱۵ درصد مواد اولیه است و خام فروشی در اقتصاد مقاومتی ممنوع است.

اقتصاد مقاومتی رویکرد مدیریت جهادی دارد

محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این کارگاه علمی تخصصی با طرح این سوال که چرا باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم؟ گفت: تامین رشد پویا، استحکام و پایداری اقتصادی، الگوی رشد، دستیابی به اهداف چشم انداز از جمله این دلایل است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی رویکرد و سبک مدیریت حماسی و جهادی دارد، افزود: اقتصاد مقاومتی مولفه های مولد بودن، توانمند سازی آحاد جامعه، درون زا بودن، پیشرو و برون گرا بودن دارد.

ایروانی با بیان اینکه منظومه فکری شعارهای سال همه راجع به اقتصاد بوده است و نشان دهنده یک منظومه فکری منسجم است بیان داشت: فلسفه وجودی سیاست کلی اقتصاد مقاومتی جهت گیری رو به آینده، استمرار نظام سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و مبتنی بر حضور حداکثری مردم است.

وی مردمی کردن اقتصاد را از رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست و با بیان اینکه نقش دولت تسهیل گر این حضور است یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم ها فراموش شود.

ایروانی عنوان کرد: اگر کشوری مولفه های تشکیل دهنده و قدرت آن درون زا باشد به این معناست که این قدرت ذاتی آن کشور است و متاثر از تحولات بیرونی قرار نمی گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت های داخلی توام با توجه به بازارهای خارجی، تولید محور کردن اقتصاد و افزایش توجه و تمرکز به بخش واقعی اقتصاد، ایجاد پایداری در اقتصاد و تضمین رشد مستمر آن در بلند مدت و...از جمله این اهداف است.
منبع: مهر

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری