کد خبر: 7578

عضو کمیسیون امنیت ملی درباره نحوه برخورد با انگلستان و دیدار رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا گفت: در دنیای امروز قطع یکجانبه روابط در طولانی مدت موجب لطمه خوردن به منافع ملی کشورها می شود. در مورد انگلیس هم علی رقم سابقه ناخوشایند این کشورادامه گفتگو و مذاکره رویکردی است که باید ادامه یابد.

به گزارش قم خبر ، عباسعلی منصوری آرانی در گفتگو با خانه ملت با اعتراض به نطق دیویدکامرون،نخست وزیربریتانیا دز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: انگلستان سابقه ای طولانی به عنوان یک حکومت استعمارگر در دست درازی به منافع دیگر ملت ها دارد و آنها دربرخورد با ایران نیز دارای سابقه ای سیاه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح رویکردنظام پادشاهی لندن گفت: بریتانیا در برخورد با مردم کشور خود،شهروندان رادرجه بندی می کند. درجریان همه پرسی استقلال اسکاتلند،دیویدکامرون بارها و بارها تاکید کرد که اسکاتلندی ها همانند انگلیسی ها شهروند بریتانا محسوب خواهند شد.این موضعگیری خود اعترافی است برای اینکه بریتانیا مردمی که زیرپرچم این کشور زندگی می کنند راهمچنان به نوعی استثمار می کند.

منصوری آرانی در رابطه با رویکرد بریتانیا در قبال ایران گفت: نگاه به تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که انگلیسی ها در موردایران رویکردی خصمانه داشته اند؛در ماجراهای متعددی همچون قتل امیرکبیر،دست درازی به جنوب و منابع نفتی ایران،تجاوز به ایران در جریان جنگ جهانی دوم،وقوع قحطی،کودتای سال ۳۲ و ۸سال جنگ تحمیلی می توان به خوبی ردپای انگیلیسی ها رامشاهده کرد.پرونده انگلیس در برخورد با ایران آنقدر سیاه هست که بتوان در دادگاه های متعدد و مقاطع زمانی مختلف پیگیر آنها شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی که معتقد است انگلستان ، رفتارفرانسوی ها رادر جریان مذاکرات ژنو۲ تکرار می کند،گفت: لندن در جریان مذاکرات باایران به دنبال نفع بیشتری هستند. ادبیات لندن در پشت میز مذاکره با ادبیات رسانه ای انگلستان متفاوت است.

وی در تشریح این موضوع گفت:درحالی که بریتانیا به شدت خواهان گسترش روابط است یک بازی روانی و تبلیغاتی را به راه انداخته اند و این موضوع به عنوان یک امتیاز منفی در ذهن دولتمردان ایرانی ثبت خواهد شد.

منصوری آرانی در رابطه با لایه های سیاسی بریتانیا گفت: جامعه سیاسی انگلیس از احزاب مختلف با رویکردهای متفاوتی تشکیل شده است و نمایندگان این احزاب در پارلمان دولت را تعیین می کنند.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس تاکید کرد که باید میان مردم انگلستان و دولتمردان این کشور نیز تفاوت قائل شد.رفتارهای سیاستمدارانی بریتانیا در میان مردم مورد نقد قرار می گیرد و حتی موجب بحث و جدل هایی شده است که دامنه آن تا عالی ترین سطح گسترش یافته است.

وی درباره نحوه برخورد با انگلستان و دیدار رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا گفت: در دنیای امروز قطع یکجانبه روابط در طولانی مدت موجب لطمه خوردن به منافع ملی کشورها می شود. در مورد انگلیس هم علی رقم سابقه ناخوشایند این کشورادامه گفتگو و مذاکره رویکردی است که باید ادامه یابد.

منصوری آرانی گفت: ایران در انگلیس منافع زیادی دارد؛حجم زیادی از پول و سرمایه زیادی در بانک های انگلیس بلوکه شده است.حضور۶۵هزار ایرانی در انگلیس و موارد متعدد دیگر نیاز به تعامل را ایجاب می کند.

وی گفت: دیویدکامرون در میان مردم این کشور از چندان محبوبیتی برخوردارنیست تاجایی که درجریان انتخابات پارلمانی این کشور هم نتوانست یک دولت منسجم تشکیل دهد و ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب شد. حال به دلیل صحبت های یک مقام نامحبوب که مشخص هم نیست دولت وی تا کی حیات خواهد داشت معادلات طولانی مدت دیپلماتیک را تحت الشعاع قرار دهیم. البته توهین نخست وزیر بریتانیا نباید بدون جواب باقی بماند و از کانال های رسمی باید پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در انتها گفت: میان مردم بریتانیا و برخی طیف های سیاسی این کشور تمایل برای برقراری رابطه به خوبی قابل مشاهده است و فقدان روابط دیپلماتیک فضای نفوذ را برای منافقین و لابی های صهیونیست در پارلمان انگلستان فراهم می کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری