کد خبر: 7420

دادگاهی در ارومچی مرکز ایالت خودمختار سین کیانگ چین 'الهام توحتی' از منتقدان سیاست های دولت چین در قبال اویغورها را به حبس ابد محکوم کرد. اتهام این چینی، تلاش برای جدایی طلبی، ایجاد ناآرامی در سین کیانگ و دامن زدن به نفرت قومی در چین عنوان شده است.

خوا چون اینگ' سخنگوی وزارت امور خارجه چین به تعدادی از کشورها از جمله آمریکا هشدار داد از اتخاذ معیارهای دوگانه دست بردارند و از دخالت در امور داخلی و مسایل قضایی این کشور خودداری کنند.

به گزارش قم خبر به نقل از شبکه خبر، دادگاهی در ارومچی مرکز ایالت خودمختار سین کیانگ چین 'الهام توحتی' استاد اقتصاد یک دانشگاه پکن و از منتقدان سیاست های دولت چین در قبال اویغورها را به حبس ابد محکوم کرد.

اتهام این چینی، تلاش برای جدایی طلبی، ایجاد ناآرامی در سین کیانگ و دامن زدن به نفرت قومی در چین عنوان شده است.

آمریکا پس از اعلام حکم حبس ابد این مرد ۴۴ ساله چینی اعلام کرد که پکن باید میان مخالفت های صلح آمیز و خشونت های افراطی تمایز قائل شود و این فرد نباید به خاطر اظهارنظرهای صلح آمیز تحت پیگرد قرار گیرند.

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد روند قضایی به ویژه در خصوص آنچه به حق دفاع واقعی مربوط می شود، در این محاکمه رعایت نشده است .

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این اظهارنظرها با اشاره به اتهام وزارت خارجه آمریکا علیه چین در باره پرونده 'ایلهام توحتی' که 'دست به تجزیه کشور چین زده و مورد محاکمه قرار گرفته است'، گفت: واقعیت ارتکاب جرم وی بسیار روشن بوده و شواهد متقن وجود دارد. چین جزییات این پرونده را به خارج نیز اعلام کرده است.

وی گفت: نهاد قضایی چین براساس قانون جزایی کشور، این فرد را محاکمه کرده و همه حقوق قانونی وی را تضمین می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تعداد اندکی از کشورها به بهانه دموکراسی و حقوق بشر در این پرونده، چین را متهم کردند که این دخالت بی دلیل در امور داخلی و قضایی چین به شمار می رود.

'خوا چون اینگ' تاکید کرد پکن به طور قاطع با این امر مخالف است و اعتراض خود را به این کشورها اعلام می کند. چین به این کشورها هشدار می دهد معیار دوگانه اجرا نکرده و عملکرد اشتباه خود را اصلاح کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری