در جلسه روز آینده دادگاه مطبوعات به پرونده روزنامه‌های «بهار» و «ابتکار» با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس؛ در جلسه روز آینده دادگاه مطبوعات به پرونده روزنامه‌های بهار و ابتکار با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود.

این دو پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

پرونده‌های مزبور در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و با مدیریت قاضی مدیر خراسانی بررسی می‌شوند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری