کد خبر: 6327

آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان این اقدام مقامات غرب از جمله اوباما مبنی بر «دولت» نامیدن تروریست‌ها را اقدامی غیر حساب شده دانسته و از این مساله گذشت.

به گزارش قم خبر ؛‌ عصرایران نوشت: موضوع استفاده از عناوین خاص در نظام بین الملل، دارای ابعاد متعدد حقوقی، سیاسی، تاریخی و حتی امنیتی است.

اساسا به لحاظ مقررات حقوق بین الملل، نوع کاربرد یک عنوان یا نام، در بردارنده برداشت حقوقی و با سیاسی استفاده کنندگان از این واژه یا واژگان می باشد. علاوه بر جنبه های حقوقی - سیاسی واژه سازی های هدفمند، نگاه تبلیغی - رسانه ای متوسلین به این شیوه ها را نیز نباید از نظر دور داشت.

نمونه بارز این گونه اقدامات را می توان در تلاشهای مستمر برخی کشورها در جعل نام تاریخی "خلیج فارس" و استفاده از اسامی مجعول یافت. بدون تردید، عواملی که گاه با هزینه های نجومی اقدام به این گونه جعل عنوان ها می نمایند، به دنبال ایجاد یک موج رسانه ای و تبلیغی جهت دستیابی به اهداف خاص هستند.

به عبارت دیگر، نام گذاری ها در روابط بین الملل، به هیچ وجه، بی دلیل نیست. اگر کشورهای غربی، مناطق آسیایی را با عناوینی نظیر منطقه خاورمیانه (شرق میانی) و خاور دور، نامیده اند، بدین دلیل بود که از نظر آنها، جغرافیای سیاسی تنها با معیار نزدیکی و دوری به غرب، قابل شناسایی است! به همین دلیل نیز کشورها را به لحاظ میزان توسعه یافتگی، در سه گروه " جهان اولی ها"، " جهان دومی ها" و " جهان سومی ها" تقسیم بندی نموده اند.

فارغ از اینکه چرا کشورهای این مناطق نیز با کمال میل از همین عنوان بندی هایی که دیگران برایشان تعیین نموده اند، استفاده می کنند، باید این مساله را متذکر شد که پروژه جعل عنوان، با اهداف سیاسی و امنیتی، نه تنها متوقف نشده بلکه به شدت در حال پی گیری است.

پس از حادثه یازده سپتامبر، دولت آمریکا به منظور مشروعیت بخشی به حملات خود به افغانستان، ترجیح داد که بجای استفاده از عنوان "حمله به افغانستان" از اصطلاح " جنگ با تروریسم" استفاده نماید.

جدید ترین واژه سازی هدفمند غرب ، استفاده از عنوان عجیب " دولت اسلامی" در معرفی گروه تروریستی داعش است.

این گروه تروریستی ابتدا نام "دولت اسلامی عراق و شام"را بر خود گذارد و رفته رفته ترجیح داد خود را محصور در دو کشور ندانسته و با اعلام خلافت (!) به خود لقب "دولت اسلامی" داد.

بر اساس اخبار موجود، در مناطق تحت اشغال این گروه، هر کسی از نام "داعش" در اشاره به این گروه استفاده نماید، به تحمل هشتاد ضربه تازیانه ، محکوم می شود.

این در حالی است که لازمه به کاربری عنوان "دولت" ، مستلزم شناسایی بین المللی، مشروعیت و دارا بودن شرایط تشکیل یک دولت از نظر حقوقی است.

برغم همه این ها، اخیراً دولتمردان آمریکایی، به هنگام صحبت از گروه داعش، از عبارت "دولت اسلامی" استفاده می کنند.

آنچه مسلم است اینکه نمی توان این اقدام مقامات غرب از جمله شخص رییس جمهور آمریکا را اقدامی غیر حساب شده دانسته و از روی این مساله گذشت.

بدین ترتیب، باید به دنبال این پاسخ گشت که ملاک نام گذاری این گروه تروریستی به عنوان " دولت " چیست؟

به عبارت دیگر از مجموع عوامل سه گانه تشکیل دهنده دولت (سرزمین مشخص، جمعیت ثابت، حاکمیت مشروع)، گروه داعش واجد کدام می باشد؟

گروهی که به راحتی، در برابر دوربین ها، سر انسانها را جدا کرده و با افتخار از نسل کشی های خود خبر می دهد، واجد کدام مشروعیت آست که مقامات عالی رتبه آمریکا به خود اجازه داده و آن را دولت می نامند؟

ظریفی می گفت، دلیل احتمالی "دولت" نامیدن "داعش" شاید، ترس آنها از هشتاد ضربه شلاق داعش باشد!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری