فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از جذب چهار هزار نیروی یگان حفاظت به سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش قم خبر ، سرهنگ محمد کربلایی حریری به مهر گفت: ساختار پیشنهادی جدید یگان حفاظت را به دستور سازمان میراث فرهنگی رساندیم و می خواهیم آن را برای تصویب نهایی به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کنیم، تا اگر به تصویب رسید ساختار این بخش از سازمان ارتقاء پیدا کند.

وی ادامه داد: در این ساختار پیش بینی جذب چهار هزار پست سازمانی در نظر گرفته شده و قرار است که این نیروها در همه جای کشور بکار گرفته شوند.

کربلایی تصریح کرد: معاونت راهبردی ریاست جمهوری بودجه این تعداد نیرو را تامین می کند و ردیف بودجه مناسبی برای تجهیز خودرو، موتور و سوخت آنها در نظر می گیرد. از سوی دیگر این اقدام با تغییر فرمانده یگان باز هم باید انجام شود چون در دستورالعمل نیروهای مسلح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تا آخر امسال این ساختار تغییر پیدا کرده و جذب چهار هزار نیرو انجام می شود منتها بستگی به عوامل مختلفی دارد چون باید به تصویب ناجا و معاونت راهبردی برسد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری