یکی از اختلاف عمده ای که دامن گیر عبدالرئوف و محمد ظاهر شده مسئله نفوذی های دستگاه های امنیتی ایران در میان دو گروه است.

نقش نفوذی‌های ایران در ترور عبدالرئوف توسط محمد ظاهر

به گزارش قم خبر به نقل از ایران هسته ای، ترور عبدالرئوف ریگی یکی از شاه مهرهای سرویس های اطلاعاتی و از عوامل موثر ناامنی های جنوب شرق ایران در یک دهه اخیر، برخی موضوعات امنیتی این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

از میان نیروهای باقیمانده از گروه عبدالمالک ریگی، عبدالرئوف یکی از اصلی ترین سرپل های سرویس های اطلاعاتی در شرق کشور محسوب می شده است. وی سفرهای متعددی به عربستان داشته و پول و اسلحه قابل توجهی نیز از آنجا دریافت می کرد.

وی از طریق یک افسر ارشد اطلاعاتی عربستان صعودی به شبکه العربیه معرفی می شود و به عنوان رابط این رسانه با گروه های ترویستی وهابی جنوب شرق ایران با العربیه مشغول به کار شده بود. به همین دلیل پس از هر عملیات خرابکاری در جنوب شرق شبکه العربیه اولین رسانه منطقه ای بوده که اخبار ان را منتشر می کرد.

اختلافات اصلی میان عبدالرئوف ریگی و محمد ظاهر سرکرده جیش العدل از مسائل مالی و نحوه دخل و خرج پول ها دریافتی از کشورهای عربی شروع شد. عبدالرئوف حاضر به تحویل پول های دریافتی به محمد ظاهر نشده بود. ضمن آنکه تسلیحات مخفی نیز در یکی از مناطق پاکستان از زمان عبدالمالک در اختیار داشته که حاضر به دادن آن به جیش العدل نمی شود.

اما بر اساس اطلاعات دریافتی «ایران هسته ای» یکی از اختلاف عمده ای که دامن گیر عبدالرئوف و محمد ظاهر شده مسئله نفوذی های دستگاه های امنیتی ایران در میان دو گروه است. محمد ظاهر معتقد بوده که اطراف عبدالرئوف افرادی متصل به دستگاه امنیتی ایران هستند. محمد ظاهر اعتقاد داشته نفوذی های امنیتی در اطراف عبدالرئوف به قدری زیادشده اند که خود وی نیز دیگر قابل اعتماد نیست. ظاهر حتی معتقد بوده که پایگاه های اینترنی و فیسبوک گروه عبدالرئوف – جیش النصر- توسط نفوذی های دستگاه امنیتی ایران هدایت می شود. این در حالی است که عبدالرئوف نیز معتقد بوده شخص محمد ظاهر بدون همکاری با دستگاه امنیتی ایران قادر به حذف برخی رقبای خودش منجمله محمد شفیع سرکرده گروه انصار ایران نبوده است. ترس از نفوذی های دستگاه امنیتی ایران به قدری دو طرف را به یکدیگر بدبین می کند که نهایتا هر کدام با افراد مورد اعتماد خود دست به سازماندهی مجدد گروهشان می زنند. از دل همین اختلافات عبدالرئوف نیز گروه جدید جیش النصر را بوجود آمده است.

محمد ظاهر حذف فیزیکی عبدالرئوف و اطرافیانش را بهترین روش برای جلوگیری بیشتر از نفوذ اعضای مرتبط با دستگاه امنیتی ایران در میان گروه های تروریستی می دانسته است. این در حالی است که خانواده ریگی نیز اعتقادی همانند وی درباره گروهش - جیش العدل- دارند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری